Publikacja: | Biblioteka / Absolwenci /

By Chatham House - https://www.flickr.com/photos/chathamhouse/19531134028/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63271473

Profesor Richard Thaler z University of Chicago za wkład w ekonomię behawioralną otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest to coraz bardziej popularny temat w głównym nurcie ekonomii. Książki R. Thalera w języku angielskim i polskim są już w drodze do Biblioteki. Na razie zapraszamy do zapoznania się z jego dorobkiem za pośrednictwem pełnotekstowych artykułów dostępnych online w bazach danych (http://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/biblioteka/bazy-danych-i-zrodla-informacji/), w szczególności - w EBCSCOhost, gdzie w module Academic Search Complete znajdziecie 12 tytułów, a wyszukując we wszystkich modułach znajdziecie ich 115.