Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Online /

Nowe zasady funkcjonowania związane z COVID-19 obowiązywać będą do dnia 30 września.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 Rektora i Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 3 czerwca 2020 roku przywraca się, m.in. prowadzenie działalności dydaktycznej w kontakcie bezpośrednim w wymiarze niezbędnym dla kontynuowania realizacji zadań dydaktyczno-badawczych.
Dotyczy to zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym:

  • zajęć laboratoryjnych, zajęć w Centrum Symulacji Medycznych oraz zajęć klinicznych na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego
  • przeprowadzanie niektórych egzaminów i zaliczeń końcowych  za zgodą i pod nadzorem właściwego Dziekana
  • przeprowadzanie niektórych  egzaminów dyplomowych i końcowych za zgodą i pod nadzorem właściwego Dziekana
  • przeprowadzenie wybranych zajęć dla ostatnich lat studiów, kształcenia doktorantów oraz uczestników zajęć prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego za zgodą i pod kontrolą Dziekana
  • wznowienie działalności Biblioteki Uczelni Łazarskiego

Przywrócona zostaje również działalność punktów gastronomicznych usługowych na terenie kampusu.

Przebywanie studentów i pracowników na terenie Uczelni możliwe jest w szerszym zakresie, zgodnym z Zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Nadal obowiązują Procedury zapobiegawcze przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem, w szczególności Zasady przyjmowania studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, pracowników i osób współpracujących z Uczelnią na podstawie umów cywilnoprawnych powracających z zagranicy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia, które znajduje się w załączniku poniżej.