Publikacja: | Aktualności / Nauka / Publikacje naukowe / Biblioteka / Publikacje uczelni / Instytut Studiów Interdyscyplinarnych /

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zaktualizowaną listę czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym periodyku. Publikacja w obu pismach wydawanych przez Uczelnię Łazarskiego jest niezmiennie bardzo wysoko punktowana.

Czasopisma naukowe Uczelni Łazarskiego wysoko punktowane przez MNiSW

Uczelnia Łazarskiego wydaje dwa czasopisma naukowe, które znalazły się w części B wykazu przygotowanego przez MNISW. Jest to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF (impact factor). Lista zawiera 2212 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 punktów. Tytuły wydawane przez Uczelnię Łazarskiego to:

 • Ius Novum (ISSN 1897-5577) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, który ukazuje się od 2007 r.
  Głównym założeniem redakcyjnym jest prezentowanie na jego łamach ocen propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich weryfikacji retrospektywnej.
  Za publikację w tym czasopiśmie uzyskuje się 11 punktów.
  Więcej informacji o czasopiśmie TUTAJ.
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna (ISSN 2081-5913) to kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, który ukazuje się od 2010 r.
  Głównym założeniem redakcyjnym jest konfrontacja teorii poszczególnych nauk z praktyką, wymiana poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami oraz publikacja wyników badań prowadzonych na Uczelni Lazarskiego.
  Za publikację w tym czasopiśmie uzyskuje się 13 punktów.
  Więcej informacji o czasopiśmie TUTAJ


Pełna lista czasopism punktowanych z części B do pobrania TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego wykazu można znaleźć na stronie MNiSW.