Publikacja: | Biblioteka /

Podstawowym źródłem naukowego piśmiennictwa medycznego jest baza PubMed (http://pubmed.gov; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), stworzona przez National Institutes of Health (USA). Zawiera ona internetowe archiwum (repozytorium) artykułów z czasopism biomedycznych PubMed Central (PMC), dostarczające ponad 4 mln artykułów w postaci pełnotekstowej; ponadto wyszukiwarka przeszukuje serwery komercyjne z piśmiennictwem medycznym. Wyniki wyszukiwania można szeregować według różnych kryteriów (sort by). Wybierając konkretny artykuł, możemy zapoznać się z jego szczegółowymi danymi bibliograficznymi oraz z abstraktem (streszczeniem). Szukamy też linku przekierowującego do serwisu wydawcy (Full text links). Jeśli wybrany przez nas artykuł  jest opublikowany przez wydawcę, do którego czasopism nasza uczelnia ma skądinąd dostęp (jak np. do serwisu SpringerLink ze względu na to, że jesteśmy beneficjentami licencji krajowej), to możemy sobie natychmiast wyświetlić cały artykuł w formatach: html i pdf.

Przeglądając PubMed, warto w kolumnie uściśleń (filtrów) po lewej stronie ekranu  aktywować opcję Free full text. Jako wyniki wyszukiwania otrzymamy wówczas wyłącznie artykuły w postaci pełnego tekstu z adotacją Free PMC article lub Free article. Te ostatnie pochodzą spoza repozytorium PMC – zazwyczaj zostały zamieszczone na łamach czasopism, publikowanych zgodnie z zasadą Open Access, to znaczy dostarczających pełnych tekstów w Internecie, nieodpłatnie dla wszystkich korzystających. Większość z nich zawiera wartościowe materiały, docenione w międzynarodowych bibliografiach.

Podobnie np. w bibliografii SCOPUS możemy  wybrać opcję Sources (tj. źródła artykułów, czyli tytuły czasopism), następnie zaś dyscyplinę – np. medicine. Otrzymujemy 37448 wyników. Jeśli jednak dodatkowo uruchomimy przycisk Display only Open Access journals, wyników pozostaje 1322. Dodatkowo możemy otrzymane wyniki uszeregować – nie tylko alfabetycznie, lecz także według uwzględnionych w bibliografii SCOPUS wskaźników. Np. wprowadzając jako kryterium szeregowania CiteScore, otrzymujemy listę czasopism uszeregowaną według przeciętnej liczby cytowań, otrzymanych przez każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie. Klikamy na tytuł wybranego czasopisma. Opcja View all the documents otwiera możliwość przeglądania artykułów. Wybierając polecenie View at the publisher otrzymujemy przekierowanie do pełnego tekstu. W wypadku czasopism nie publikowanych jako Open Access, pełny tekst otrzymujemy jednak tylko wtedy, gdy czasopismo jest dla nas dostępne w wyniku posiadania licencji (krajowej, konsorcyjnej lub instytytucjonalnej) przez Bibliotekę.