Publikacja: | CKP / Aktualności /

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wprowadziło właśnie do swojej oferty nową propozycje studiów podyplomowych Coaching w edukacji.

Nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi oraz młodzieżą w zróżnicowanych placówkach edukacyjnych potrzebują profesjonalnych, a zatem skutecznych narzędzi oddziaływania wychowawczego.

Jednym z takich narzędzi jest coaching traktowany jako metoda rozwoju potencjału psychologicznego młodego człowieka i wsparcie w rozwiązywaniu jego złożonych problemów adaptacyjnych i rozwojowych.

Studia Coaching w edukacji dostarczają pogłębionej wiedzy oraz praktycznych umiejętności wykorzystywania coachingu w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i psychologa. Mają charakter doskonalący kompetencje zawodowe pracowników placówek oświatowych, ale są również interesującą ofertą dla kuratorów sądowych czy pracowników socjalnych.

„W toku studiów uczestnicy będą mieli okazję poznać nowoczesne metody coachingowej pracy z uczniem i wychowankiem, w tym z osobami z problemami adaptacyjnymi, rozwojowymi i zaburzeniami w zachowaniu. Będą także mieli możliwość rozwijania własnej samoświadomości i nauczą się stosować profesjonalne narzędzia do diagnozy predyspozycji osobowościowych. Poznają również uwarunkowania w zakresie efektywnego uczenia się mózgu wynikające z najnowszych osiągnięć neuronauki. Studia będą też okazją do doskonalenia własnych kompetencji interpersonalnych oraz kreatywności” – mówi prof. Joanna Moczydłowska, kierownik programu.

Ponadto, łączna liczba godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych prowadzonych przez certyfikowanych coachów pozwali na ubieganie się o certyfikację umiejętności metodą portfolio w PCC ICF (Professional Certified Coach International Coach Federation).

Studia kierowane są do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, średnich i policealnych, a także pedagogów i psychologów szkolnych, czy pracowników poradni psychologicznych i terapeutycznych. Może to być także ciekawa propozycja dla wychowawców w internatach, bursach, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach kuratorskich, czy też wychowawców w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i innych placówkach o charakterze socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym. Studia mogą zainteresować także kuratorów sądowych i pracowników socjalnych.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się w II połowie października. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Przypominamy, że przy zapisie do 30 czerwca 2019 r. można uzyskać 10% zniżki w czesnym. Rejestracji można dokonać TUTAJ.