Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Wydział Ekonomii i Zarządzania przygotował dwa typy bezpłatnych zajęć, które mają na celu wsparcie psychologiczne naszych studentów w czasie pandemii - sesje coachingowe grupowe i indywidualne.

1. Psychologia stresu i zarządzanie swoimi emocjami

Nagle znaleźliśmy się w świecie VUCA, czyli musimy radzić sobie ze zmiennością,  niepewnością, złożonością i niejednoznacznością ogólnych warunków i sytuacji. Niezależnie od kierunku studiów, specjalizacji, planów zawodowych warto nauczyć się radzić sobie ze stresem i zarządzać własnymi emocjami.

Cele cyklu:

  • poznanie mechanizmów powstawania stresu i emocji w ciele
  • techniki radzenia sobie ze stresem i długotrwałym napięciem
  • trening rozpoznawania emocji własnych i zarządzania nimi
  • wypracowanie własnych strategii radzenia sobie w trudnych momentach
  • dbanie o energię i poziom automotywacji
  • pobudzanie kreatywności i twórczego myślenia

Zajęcia mają formę warsztatową, nakierowaną na aktywne uczestnictwo, dlatego spotykamy się w kameralnych grupach: minimum 6 osób - maksymalnie 12.  Decyduje kolejność zgłoszeń!
Cykl składa się z 5 spotkań, które tworzą spójną całość i mają ściśle określoną kolejność zdobywania kolejnych kompetencji.  Jedno spotkanie trwa 1,5 godziny, raz w tygodniu.  Prowadząca zapewnia miłą atmosferę, użyteczne narzędzia i ciekawe treści. Kawę, herbatę czy przekąski uczestnicy organizują sobie na własną rękę, bo spotykamy się online.

Termin: wtorki, godz. 18.30-20.00
Start: wtorek, 5.05.2020
Kolejne spotkania: 12.05, 19.05, 26.05, 2.06

2. Indywidualne sesje coachingowe  lub doradztwa zawodowego

Tematem sesji może być rozwój osobisty i zawodowy, zaplanowanie swojej kariery, praca nad nawykami i strategiami zwiększającymi skuteczność i efektywność osobistą, praca nad swoimi emocjami, budowanie odporności psychicznej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, automotywacji i poczucia sprawczości. Uczestnik decyduje, co jest dla niego najważniejsze i nad czym chce pracować w procesie coachingowym lub doradczym. Sesje mają charakter poufny i odbywają się online raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Zapisy na warsztaty lub sesje indywidualne pod adresem: sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl

Osoby prowadzące sesje indywidualne (po uprzednim umówieniu się):

  • Gabriela Gab
  • Dr Martin Dahl

Gabriela Gab
Certyfikowany Coach ICC i trener biznesu, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w SGH, Psychologii Biznesu dla Menedżerów w ALK i Podyplomowych Studiów Coachingowych w SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Profesjonalnych Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego w Pracowni NOVO. Sesje coachingowe prowadzi  od 2008 r. Autorka poradnika dla lekarzy „Jak motywować pacjentów”. Na Uczelni Łazarskiego prowadzi doradztwo zawodowe i coaching kariery  oraz zajęcia z psychologii stresu,  coachingu i mentoringu oraz przywództwa i budowania zespołów.  Zawodowo pasjonuje się zagadnieniami wzmacniania odporności psychicznej, poczucia własnej wartości, motywacji  i pracy z nawykami.

Dr Martin Dah
Ekonomistą, politologiem i psychologiem - certyfikowanym coachem i trenerem biznesu. Jako trener prowadzi szkolenia dla biznesu, ośrodków naukowych i jednostek administracji publicznej. Przez kilka lat zajmował się rodzinami marginalizowanymi społecznie, w tym blisko 2 lata jako asystent rodzinny, prowadząc pracę socjalną i terapię rodzin.

 

*Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe