Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Studenci / Oferta / CKP /

Skorzystaj z naszego zaproszenia na roczne studia podyplomowe Legislacja w praktyce, realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa Uczelni Łazarskiego. Rekrutacja trwa. Zajęcia ruszają w drugiej połowie października.

Prawo

Obecne wymagania stawiane legislatorom, coraz większa liczba wydawanych aktów prawnych i stopień skomplikowania systemu prawnego sprawiają, że coraz częściej na rynku pracy poszukiwane są  osoby z wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.

Studia adresowane są do prawników, osób pracujących albo zaczynających pracę w administracji rządowej i samorządowej, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia aktów prawnych.

Studia umożliwiają poznanie konstytucyjnego systemu aktów prawnych, przebiegu rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego, prawa międzynarodowego i legislacji europejskiej. Słuchacze poznają metodykę pracy legislatora oraz zarządzania procesem tworzenia i przyjmowania aktu normatywnego, jak również zdobędą umiejętności związane ze sporządzeniem aktów prawnych i formułowaniem opinii prawnych. 

- Opracowując program naszych studiów podyplomowych położyliśmy szczególny nacisk na praktykę pisania opinii i aktów prawnych. Nasza kadra to praktycy na co dzień pracujący w departamentach prawnych ministerstw , Biurze Legislacyjnym Sejmu oraz Rządowym Centrum Legislacji. Nasze studia dają możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w legislacji i podniesienia kwalifikacji zawodowych osób już pracujących w komórkach prawnych urzędów - mówi Magdalena Malinowska-Wójcicka, kierownik studiów podyplomowych Legislacja w praktyce Uczelni Łazarskiego.

Uwaga. Ukończenie studiów podyplomowych z legislacji jest uznawane za równoważne z ukończeniem aplikacji legislacyjnej. Program studiów obejmuje 185 godz. Absolwentom Uczelni Łazarskiego przysługuje 20% zniżki przy zapisach na studia. 

Sprawdź program studiów i zasady rekrutacji. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z Sylwią Chojnacką, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl