Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób oraz morska energetyka wiatrowa - zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji - dwa unikatowe kierunki studiów realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego otrzymały certyfikat „Studia z Przyszłością” 2023.

Certyfikat został przyznany decyzją Komisja Akredytacyjna oceniającej aplikacje w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Celem konkursu jest akredytowanie, wyróżnianie oraz promocja wśród kandydatów najlepszych kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie wszystkich typów.

W tym roku docenione zostały:

 • Morska energetyka wiatrowa - zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji
 • Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób Health Promotion & Prevention Manager

W ocenie organizatorów konkursu, wyróżnione w tym roku kierunki są zorientowane na potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego, z którym uczelnia jest trwale związana, jak również na oczekiwania rynku pracy, stanowiącego istotny punkt odniesienia dla polityki jakości jednostki. Programy studiów zawierają elementy innowacyjne, nowatorskie, oparte na autorskich konceptach dydaktycznych. Dobór treści programowych jest zgodny z zaplanowanymi dla kierunków efektami uczenia się i uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej oraz praktyki społecznej.

 • Morska energetyka wiatrowa - zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji to pierwsze w Polsce studia podyplomowe przygotowujące ekspertów do zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej. Kierunek realizowany od roku wespół z największą w Polsce firmę energetyczną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i lidera transformacji energetycznej to najlepsza metoda na budowę rodzimego rynku morskiej energetyki wiatrowej.
 • Z kolei nowatorski na polskim rynku edukacyjnym kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób Health Promotion & Prevention Manager jest realizowany we współpracy z PZU Zdrowie. Celem studiów, uruchomionych w roku akademickim 2022/2023 jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej, zaangażowanej kadry, gotowej do zarządzania obszarem promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Gala wręczenia certyfikatów akredytacyjnych „Studia z Przyszłością”, odbyła się 13 marca br. w zabytkowych murach Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

To kolejne kierunki naszych studiów docenione przez Komisję, w ubiegłych latach wyróżnione były m.in.:

 • Compliance Officer
 • Compensation & Benefits
 • Home staging i aranżacja wnętrz - nowy wymiar sprzedaży
 • Inżynier Kontraktu
 • Master of Business Administration (MBA Energetyka)
 • Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym
 • Prawo w biznesie nowych technologii
 • Lean Management
 • Neuro-przywództwo

Organizatorem merytorycznym Programu „Studia z Przyszłością” jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a współorganizatorem Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication.