Publikacja: | CKP /

Z radością informujemy, że Komisja Certyfikacyjna oceniająca aplikacje w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” trzem kierunkom zgłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Ponadto program „Neuro-Przywództwo” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Decyzją Komisji Certyfikat i Znak Jakości otrzymały kierunki: „Neuro-Przywództwo”, „Prawo Lotnicze” oraz „Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi”. Tym samym programy te zostały docenione, jako innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów w Polsce. Kierunek „Neuro-Przywództwo” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.

W Programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów. Komisja ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom studiów, które – w opinii Komisji – zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym.

Certyfikaty przyznane zostały na podstawie opinii członków Komisji Eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze, którzy pozyskiwali informacje z różnorodnych źródeł. Certyfikaty uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity.

Uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych, przyznanych w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” odbyła się 13 kwietnia 2017 roku w zabytkowych wnętrzach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem merytorycznym Programu "Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizatorem Programu jest Agencja Kreatywna PRC.

Więcej informacji o Programie, a także relację z Gali Finałowej znaleźć można na stronie www.studiazprzyszloscia.pl.

Szczegółowe informacje o wyróżnionych kierunkach z oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego:

  • Neuro-Przywództwo
  • Prawo Lotnicze
  • Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi