Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019/2020 otrzymały cztery kierunki studiów podyplomowych zgłoszone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Decyzją Komisji Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019/2020 otrzymały kierunki:

Kierunek Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia  Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

To kolejne kierunki naszych studiów docenione przez Komisję. W 2019 r. w IV edycji programu wyróżnione zostały kierunki Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Compensation & Benefits. Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy, a także Prawo w biznesie nowych technologii, który zdobył także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.

W III edycji programu Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” uzyskały studia MBA w Ochronie Zdrowia, Lean Management oraz Quality excellence. Auditor wiodący ISO 9001. Kierunek Lean Management uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

W II edycji Programu Akredytacji „Studia  przyszłością”, docenione zostały natomiast nasze studia podyplomowe takie jak: Neuro-Przywodztwo, Organizacja i zarządzanie badanami klinicznymi oraz Prawo Lotnicze. Program Neuro-Przywództwo uzyskał wówczas tytuł „Lidera Jakości Kształcenia”.

Organizatorem merytorycznym Programu "Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a organizatorem Agencja Kreatywna PRC.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 10 marca 2020 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą. Uczestniczyli w niej rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr reprezentujący kilkadziesiąt instytucji akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. W imieniu Centrum Kształcenia Podyplomowego nagrody odebrali kierownicy poszczególnych kierunków: dr hab. Anna Konert, radca prawny Agnieszka Oleksyn-Wajda oraz Witold Sobolewski.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.studiazprzyszloscia.pl.

Szczegółowe informacje o wyróżnionych kierunkach z oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajdują się na stronie: www.ckp.lazarski.pl. Zapisy na nowy rok akademicki rozpoczną się już w maju.