Publikacja: | CKP / Aktualności /

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019 otrzymały trzy kierunki studiów podyplomowych zgłoszone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Decyzją Komisji Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019 otrzymały kierunki:

Kierunek Prawo w biznesie nowych technologii uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.

Zgodnie z regulaminem Programu aplikacje oceniało niezależnie od siebie trzech ekspertów – członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Program „Studia z przyszłością” dokonuje ewaluacji programów studiów pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami rynku pracy, aktualnymi trendami rynkowymi i potrzebami środowisk zewnętrznych. Cieszymy się, że eksperci pozytywnie ocenili zgłoszone przez nas kierunki, dostrzegając ich innowacyjność i wartość rynkową.

To kolejne kierunki naszych studiów docenione przez Komisję. W III edycji programu Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” uzyskały studia MBA w Ochronie Zdrowia, Lean Management oraz Quality excellence. Auditor wiodący ISO 9001. Kierunek Lean Management uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.

W II edycji Programu Akredytacji „Studia z przyszłością”, docenione zostały natomiast nasze studia podyplomowe takie jak: Neuro-Przywództwo, Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi oraz Prawo Lotnicze. Program Neuro-Przywództwo uzyskał wówczas tytuł „Lidera Jakości Kształcenia”.

Organizatorem merytorycznym Programu „Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a organizatorem Agencja Kreatywna PRC.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.studiazprzyszloscia.pl.

Szczegółowe informacje o wyróżnionych kierunkach z oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajdują się na stronie: www.ckp.lazarski.pl. Zapisy na nowy rok akademicki rozpoczną się już w maju.