Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Z życia uczelni / Nauka / Badania i rozwój / Centrum logistyki i innowacji /

Nowo otwarte Centrum Logistyki i Innowacji pełni rolę centrum kontaktowego świata akademickiego z logistycznym światem biznesu oraz z organizacjami rządowymi. Zapraszamy chętne firmy do współpracy.

Centrum Logistyki i Innowacji zaprasza do współpracy!

Misją Centrum jest prowadzenie badań i propagowanie efektywnych rozwiązań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem innowacji.

Centrum ma za zadanie skupienie wokół siebie organizacji biznesowych, akademickich, publicznych i rządowych. Celem jest wspólne kreowanie nowych rozwiązań w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w wielu sektorach gospodarki, a także w edukacji oraz w sferze regulacji.

Pierwszym sukcesem w działalności Centrum jest utworzenie nowej, praktycznej specjalności w ramach studiów licencjackich: Transport, Spedycja, Logistyka.

Dodatkowo Centrum zajmuje się:

  • badaniami, ekspertyzami i analizami w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz innowacji w tym obszarze;
  • współpracą z biznesem, organizacjami edukacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu realizacji programów edukacyjnych,
  • organizacją sympozjów i konferencji,
  • propagowaniem efektów badań i analiz w formie publikacji,
  • międzynarodową współpracą z instytucjami aktywnymi w obszarze zainteresowań Centrum.

 

Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Centrum - prof. n. dr hab. Aleksandrą Laskowską-Rutkowską: a.laskowska@lazarski.edu.pl

Więcej na stronie Centrum Logistyki i Innowacji.