Publikacja: | Biblioteka /

W dniach od 27 listopada do 10 grudnia 2017 roku gośćmi Uczelni Łazarskiego były dwie studentki bibliotekoznawstwa z Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (Київський національний університет культури і мистецтв), Margarita Sukhachova (V rok) i Yulia Negrash (III rok).

W Bibliotece Uczelni Łazarskiego. Pośrodku: dr Tetiana Granchak, Yulia Negrash, Margarita Sukhachova. Obok nich stoją: Swietłana Nesterowa i dyrektor Henryk Hollender, po prawej – studentka-asystentka Anastasiia Honcharova.

W dniach od 27 listopada do 10 grudnia 2017 roku gośćmi Uczelni Łazarskiego były dwie studentki bibliotekoznawstwa  z Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki  (Київський національний університет культури і мистецтв), Margarita Sukhachova (V rok) i Yulia Negrash (III rok). Odbyły one w naszej Bibliotece praktykę zawodową, przewidzianą planem studiów. Program praktyki zakładał poznanie pracy w bibliotece i wzięcie w niej udziału. W pierwszych dniach pobytu studentkom towarzyszyła dr Tetiana Granchak, wykładowczyni Katedry Komunikacji Społecznej i Nauk o Informacji (cоціальних комунікацій та інформаційних наук)  Wydziału Kulturologii i organizatorka wyjazdu, wcześniej – inicjatorka zaproszenia do Kijowa dyrektora Biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr Henryka Hollendra. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy. Na staże w polskich bibliotekach czekają następni ukraińscy bibliotekarze i studenci, zdeterminowani, by  modernizować ukraińskie książnice i informację naukową. 

Margarita i Yulia rozpoczęły od obserwowania wszystkich naszych czynności, zarówno tych, które służą bezpośrednio obsłudze czytelników, jak i tych polegających na gromadzeniu zbiorów i przygotowaniu ich do udostępniania. Następnie zaczęły otrzymywać konkretne  zadania. Ale nie były cały czas z nami, bowiem w niektóre dni odwiedzały też inne, zaproponowane przez nas biblioteki. Poza tymi, które widzimy na zdjęciach poniżej, była tam też Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów, Dom Kultury Kadr, Biblioteka Publiczna  m. st. Warszawy, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studentki m. in. uczestniczyły w zajęciach prof. Piotra Tafiłowskiego i dr Zuzanny Wiorogórskiej. Dr Granchak i studentki miały także okazję rozmawiać z prezydentem Uczelni Łazarskiego Juliuszem Madejem oraz wicedyrektorem Biblioteki Narodowej Katarzyną Ślaską. Spośród osób zaangażowanych w organizację pobytu naszych gości szczególnie podziękować chcemy naszej przyjaciółce dyr. Elżbiecie Frankiewicz z Biblioteki Publicznej Mokotowa.

Pierwszym zadaniem praktykantek było rozkładanie na półkach książek zgodnie z symbolami klasyfikacji. W czasie większego ruchu jest to nasze ciągłe działanie, wymagające często korygowania błędów użytkowników, którzy wbrew naszym napomnieniom próbują sami odkładać książkę tam, skąd sądzą, że ją wzięli. Następnie Margarita i Yulia posortowały książki pozostające po Instytucie Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, wybierając z nich te, które ze względu na wartość naukową powinny być włączone do zbiorów. Czynność ta wymagała już znajomości  naszego katalogu i umiejętności sprawdzania w nim, czy dana książka nie znajduje się już w zbiorach, a także rozumienia języka białoruskiego i pewnego wprowadzenia do problematyki Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i wreszcie nasze praktykantki otrzymały zajęcie innego rodzaju: naklejanie na grzbietach książek etykietek z sygnaturami określającymi zarówno treść książki, jak i jej miejsce na półce. Naklejki są drukowane w Bibliotece, a ich trwałe przytwierdzanie do grzbietów wymaga elementarnych sprawności introligatorskich i posłużenia się specjalnymi materiałami.

Kijowskie praktykantki okazały się doskonałymi rozmówczyniami, wytrwałymi uczestniczkami wszystkich przewidzianych dla nich wydarzeń. Dziękujemy im za spędzone razem dni i życzymy wszelkiego powodzenia – zarówno w Nowym Roku, jak i w całym życiu zawodowym.   

Rozmowa w gabinecie dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

Przed wejściem do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

W holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej, z oprowadzającą kustosz Alina Cywińską.

To i następne zdjęcia: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie otwarta w 1999, była pierwszą w Polsce wielka książnicą akademicką, wzniesioną według nowego projektu, przewidującego otwarty dostęp do półek. Architektura budynku, zaprojektowanego przez pracownię Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego, nikogo nie pozostawia obojętnym!

Niestety, ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej były czynne, ale z wyłączeniem słynnego dachu.

Dawny budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, wzniesiony w końcu XIX w., służy obecnie jako audytoryjny.

W Bibliotece Narodowej, z jej wicedyrektor Katarzyną Ślaską (pierwsza z lewej) i pracownicami (w głębi). Obok K. Ślaskiej – dr T. Granchak, obok H. Hollendra – Y. Negrash. M. Sukhachova, jak łatwo się domyślić, robi zdjęcie.

Studentki Margarita i Yulia oraz dr Tetiana Granchak w rozmowie z p. Ireną Afanasjew (BN) i dyr. Katarzyną Ślaską.

W czytelniach Biblioteki Narodowej.

Przez cały czas pobytu kijowianek pogoda nie sprzyjała spacerom. Tu jednak obowiązkowa trasa nadwiślańska, połączona z rozmową, jak wielkie miasto może zwrócić się ku swojej rzece. Kijów, z wyspą Hydropark na Dnieprze, mostem-kładką przez tę wielką rzekę, i interesującymi nowymi nadbrzeżami przy Placu Pocztowym oraz w dzielnicy Obołoń, ma w tym zakresie znaczne osiągnięcia. Na zdjęciach: magistrantka KNUKiM Margarita Sukhachova...

...oraz studentka III roku Yulia Negrash. Zdjęcia wykonane przez uczestników wycieczek oraz pracowników Biblioteki Uczelni Łazarskiego.