Publikacja: | Biblioteka /

Anna Zielińska została z dniem 18 marca 2019 r. powołana przez Prezydenta uczelni na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

Anna Zielińska została z dniem 18 marca 2019 r. powołana przez Prezydenta uczelni na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Uczelnianej. Decyzja ta wiąże się z poszerzaniem się zakresu działań podejmowanych przez Bibliotekę przy stosunkowo nielicznym zespole pracowników. Kustosz Zielińska pracuje u nas już od 20 lat. Jest absolwentką magisterskich studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje stanowisko kustosza, a jej najważniejsze z wielu obowiązków to pełnienie roli bibliotekarza systemowego i koordynatora katalogowania. Poza godzinami pracy jest zapaloną turystką i instruktorem jazdy konnej.