Publikacja: | Aktualności / Wydarzenia /

Serdecznie zapraszamy 29 listopada o godz. 10.00 do auli 58 na wykład dr Sylwii Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania. Wykład będzie dotyczył praw kobiet ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Data wydarzenia jest nieprzypadkowa – wykład jest częścią kampanii „Biała Wstążka”, która trwa od 25 listopada do 10 grudnia.

Kampania „Biała Wstążka” poświęcona jest wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji zaangażowanych w tę kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet przede wszystkim przez rozwój świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu
na płeć. Według badań opinii co piąta kobieta w Polsce jest ofiarą przemocy, jednak biorąc pod uwagę metodologię badań, liczba ta jest niedoszacowana. Najczęstszą formą przemocy wobec kobiet w Polsce jest przemoc  w rodzinie. Co roku, jak wynika z danych Policji, jej ofiarą pada ponad 90 tys. osób, a 90% dorosłych ofiar stanowią kobiety. Od 2005 r. w Polsce obowiązuje ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jednak przepisy nadal nie są wystarczające, by zniwelować zjawisko przemocy ze względu na płeć.

Przemoc w rodzinie pojawia się w polskich domach niezależnie od poziomu zarobków, wykształcenia, zajmowanego stanowiska czy miejsca zamieszkania. Problem nadal postrzegany jest niszowo, utożsamiany z tzw. marginesem.  Uważa się niesłusznie, że przyczyną przemocy jest alkohol. Problem może być również postrzegany jako sprawa, o którą walczą wyłącznie kobiety. Dlatego zależy nam, by mężczyźni wyrazili solidarność i wzięli udział w akcji Biała Wstążka.

W tegorocznej edycji kampanii pragniemy, by do grona aktywnych osób dołączyli mężczyźni.  Zależy nam, aby wzięli udział w akcji „Biała Wstążka”, która została stworzona przez mężczyzn i do mężczyzn jest skierowana. To wyjątkowy gest, który otwarcie demonstruje dezaprobatę przeciwko przemocy wobec kobiet. Wszyscy możemy pokazać solidarność z kobietami, które doświadczają przemocy. Musimy im uwierzyć, oddać im wiarygodność i je wspierać. – mówi Dr Sylwia Spurek,  zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

Dlaczego „Biała Wstążka”?

W 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę tzw. masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – Białą Wstążkę. W ten sposób wyraziło swój protest przeciwko krzywdzeniu kobiet i upamiętnili 24 kobiety, które zginęły dwa lata wcześniej tylko ze względu na swoją płeć. Ten szlachetny gest odbił się szerokim echem na całym świecie i również w Polsce znalazł wielu naśladowców. Podczas kampanii „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” mężczyźni przypinają białe wstążki, identyfikując się z krzywdzonymi kobietami, ale przede wszystkim wyrażając swój sprzeciw wobec wszystkich form przemocy ze względy na płeć.

Zbliżająca się kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.