Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydarzenia / Wykładowcy /

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016 - wybrane zagadnienia, które poprawadzi dr Małgorzata Sieradzka z Uczelni Łazarskiego.

Dr Małgorzata Sieradzka

Kiedy: poniedziałek, 11.04.2016
Gdzie: Internet
Czas trwania: 1,5 h

Program:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • nowe definicje ustawowe [np. cykl życia produktu, najkorzystniejsza oferta, dostawy]
  • zasady komunikacji z wykonawcą [profil nabywcy, platforma eZamówienia]
  • tryby udzielania zamówień i przesłanki ich stosowania [w szczególności partnerstwo inwestycyjne]
  • komisja przetargowa i zespół projektowy,
  • szacowanie  wartości zamówienia publicznego [zasady, podział zamówienia na części],
  • opis przedmiotu zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków [ocena wykonawcy -JEDZ, katalog dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zdolność ekonomiczna, poleganie na  zasobach  innych podmiotów],
  • nowe zasady publikacji ogłoszeń,
  • elementy SIWZ
  • wadium
 • Wybór i ocena ofert
  • kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wybór najkorzystniejszej oferty [definicja najkorzystniejszej oferty, wybór kryteriów oceny ofert, zasady badania i oceny ofert, badanie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny],
  • przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych
  • okoliczności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Środki ochrony prawnej
  • zakres stosowania środków odwoławczych,
  • terminy wniesienia środków odwoławczych,
  • częściowe uwzględnienie zarzutów przez zamawiającego [problem ustalania kosztów postępowania]

Uwaga. Każdy uczestnik otrzyma e-booka "Jednolity Europejski Dokument Zamówienia".

Więcej informacji oraz rejestracja na szkolenie TUTAJ.

Zapraszamy!