Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / CKP /

Jednym z ekspertów sesji plenarnej "Rozwój medycyny a rozwój gospodarczy" Europejskiego Kongresu Medycznego będzie dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego. Ponadto dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest członkiem Rady Programowej Kongresu, w której skład wchodzą wybitne osobistości, przedstawiciele izb, federacji i stowarzyszeń medycznych, świata polityki, instytucji zrzeszających polskich liderów biznesu, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach.

Europejskim Kongresie Medycznym

Europejski Kongres Medyczny to nowoczesne forum integrujące międzynarodowe środowisko medyczne oraz związane ze sferą polityczno-gospodarczą, w celu stworzenia nowych ram funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia w Polsce.

Rolą Kongresu jest stworzenie platformy dialogu dla Polski i Europy, umożliwiającej wymianę doświadczeń, koncepcji, dyskusję o problemach i wyzwaniach oraz formułowanie nowych, lepszych rozwiązań dla sektora medycznego.

Podczas zaplanowanych sesji plenarnych będzie poruszana szeroka problematyka restrukturyzacji polskich jednostek służby zdrowia, polityka lekową państwa, nowe modele finansowania, nowoczesne rozwiązania IT w służbie zdrowia oraz fundusze unijne w nowej perspektywie budżetowej.

Kongres ma na celu zgromadzenie przedstawicieli bardzo różnych środowisk bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną w Polsce.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy menedżerów zarządzających publicznymi i prywatnymi placówkami, władze samorządowe, przedsiębiorców, naukowców, polityków oraz towarzystwa medyczne.

Czas i miejsce: 25-27 czerwca 2015 r., Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja uczestników i szczegółowy program dostępne na stronie internetowej wydarzenia.  

Polecamy!