Publikacja: | Biblioteka /

Biblioteka Uczelni Łazarskiego z dumą gości prof. Annę M. Ferris z Metadata Services Department Biblioteki Uniwersytetu Colorado (CU) w Boulder, która w ramach swojego urlopu naukowego postanowiła spędzić z nami sierpień.

Biblioteka Uczelni Łazarskiego z dumą gości prof. Annę M. Ferris z Metadata Services Department Biblioteki Uniwersytetu Colorado (CU) w Boulder, która w ramach swojego urlopu naukowego postanowiła spędzić z nami sierpień. Co ją sprowadziło do Warszawy? Chęć zgłębiania tematu jej pracy, polegającej na katalogowaniu ważnej kolekcji poświęconej Holokaustowi, którą jej uniwersytet nabył w 2014 roku. Anna spotkała się ze specjalistami, którzy opracowują materiały biblioteczne i archiwalne w najważniejszych bibliotekach naukowych oraz zarządzają zbiorami judaików Żydowskiego Instytutu Historycznego, jak również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Bibliotekarze z Uczelni Łazarskiego zaoferowali jej swoją pomoc w sprawach logistycznych oraz w zrozumieniu niuansów polskiej sceny bibliotecznej, która może nie być dość jasna dla bibliotekarza akademickiego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W zamian, Anna zgodziła się wesprzeć nas przy nadawaniu angielskich słów kluczowych tym anglojęzycznym książkom, które wciąż ich nie mają w naszym katalogu. 

Słowa kluczowe, choć podobne do haseł przedmiotowych, bardziej zagłębiają się w treść książki i są ważnym narzędziem wyszukiwawczym oferowanym użytkownikom Biblioteki Uczelni Łazarskiego wraz z hasłami przedmiotowymi pochodzącymi z polskiego katalogu centralnego NUKAT. Anna jest uznanym ekspertem w dziedzinie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Kongresu (LCSH), najbogatszego słownika terminów przedmiotowych na świecie; jej praca obejmuje m. in. identyfikację i proponowanie do LCSH nowych haseł na temat Holokaustu, niezbędnych do opisu kolekcji, której katalogowaniem kieruje w swojej bibliotece. W związku z jej pracą przyjrzeliśmy się większości praktyk stosowanych przez biblioteki w Polsce w zakresie opracowania rzeczowego. 

Bardzo cieszymy się z obecności tak radosnej i otwartej osoby oraz dociekliwej i wykształconej bibliotekarki. Gdyby została z nami na stałe, być może uczyniłaby z nas bardziej profesjonalny, a zapewne także bardziej szczęśliwy zespół.