Publikacja: | Kariera /

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent”.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
•    posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
•    są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
w ostatnich pięciu latach,  (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Uczestnikom oferujemy:
•    szkolenia i kursy zawodowe,
•    naukę języków obcych,
•    płatne staże zawodowe,
•    doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie w sekcji Pliki do pobrania.

Powszechnie wiadomo, że osoby niewidome i słabowidzące mają bardzo duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Dlatego zależy nam na dotarciu
z naszą pomocą do osób, które chcą pracować, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub inne bariery wymagają profesjonalnego wsparcia.
Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie „Aktywny Absolwent” przyniesie wymierne korzyści jego uczestnikom.
W tym miejscu możemy pochwalić się owocami pierwszej edycji projektu, gdzie zatrudnienie otrzymała duża część uczestników projektu.
Bardzo liczymy, że pomogą nam Państwo dotrzeć z tą informacją do właściwych  osób.