Publikacja: | Wydział Medyczny / Aktualności /

Z inicjatywy studentów Wydziału Medycznego UŁa - Katarzyny Wieczorek, Klaudii Kułak, Izabeli Sztybór oraz Andrzeja Krupy - na Uczelni Łazarskiego powstała „Akcja Reanimacja”.

Akcja prowadzona przez studentów ma na celu edukację dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w zakresie udzielania pierwszej pomocy, znajomości numerów alarmowych oraz postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Każde dziecko po odbytym pokazie otrzymuje od prowadzących „Certyfikat Młodego Ratownika”.
„Akcja Reanimacja” została połączona z akcją „Marzycielska Poczta”. Każde dziecko ze współpracujących z nami placówek rysowało i wysyłało kartkę do wybranego z listy chorego dziecka.