Publikacja: | Kariera /

Studencki Zespół Wdrażający cele projektu Akceleratory Biznesu Studentów z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o możliwości:

• uzyskania stałego zatrudnienia w formie kontraktu menedżerskiego pracowniczego lub innego kontraktu na realizację powierzonych studentowi zadań,

• zaliczenia w wirtualnym biurze projektu ABS stażu i praktyk obowiązkowych (możliwe jest dokonanie refundacji kwalifikowanych kosztów udziału w stażach)

W projekcie mogą uczestniczyć studenci kierunków humanistycznych, ekonomii przedsiębiorstw, administracji publicznej, zarządzania, budownictwa lądowego, bankowości, zarządzania.

Praca w wirtualnych Zespołach pozwoli uzyskać bardzo ciekawe doświadczenia zawodowe.

Procedury podane są na STRONIE

Fundacja podjęła się zadania koordynacji procesu rekrutacji studentów zainteresowanych otrzymaniem zatrudnienia w okresie studiów w ramach projektu „Akceleratory Biznesu Studentów”. Student będzie występować w dwóch formach pozwalających efektywnie zaliczyć okres praktyk / staży akademickich:

• pełnić komercyjne zadania menedżera lokalnego punktu informacji handlowej. Może to być LPIH mogący realizować zadania (pozwalający poznawać tajniki zawodowe) np. instytucji sektora finansów, przygotowania na terenie Polski inwestycji kubaturowych itd.,

• pełnić(jako wolontariusz) zadania kierownika Klubu Integracji Społecznej przy Fundacji. Pełnić zadania umownej placówki terenowej Akademickiego Biura Karier utworzonego przez ogólnopolska organizację pozarządową studentów.