Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Aktualności / Nagrody / Absolwenci / Klub Absolwenta /

Anastassiia Yevtushenko zdobyła I nagrodę główną w XI edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznała nagrodę główną I stopnia XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"  Anastassii Yevtushenko za pracę "E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości".

Nagrodzona praca pt. „E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości” została napisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Ropęgi, prof. Uczelni Łazarskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UŁa.

Temat Konkursu dotyczył zdolności konkurencyjnej kraju, jego wyzwań rozwojowych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz promocji Polski w kraju i na świecie. Więcej o konkursie na stronie Teraz Polska.

Serdecznie gratulujemy!