Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Aktualności / Studenci /

Andrzej Zinkiewicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, zdobył III nagrodę w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.

Nagrodzona praca zatytułowana "Stosunek prawa konkurencji do prawa autorskiego na tle dopuszczalności kontroli antymonopolowej organizacji zbiorowego zarządzania" została napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!