Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

2nd International Conference Economic turmoil in Contemporary Europe

CONFERENCE PROGRAM

 

Monday 19th September
8:00 - 9:00 Registration
9:00 - 9:10 OPENING
9:10 - 10:50

Plenary Session: Globalisation, Investment, Financial Markets

Presentations:

Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski (Univeristy of Technology and Humanities in Radom) The Main Determinants of Gold Price in the International Market

Dr Olha Zadorozna Home Bias: Evidence from the Stock Exchange

Dr Magdalena Markiewicz (University of Gdansk) The Asian financial centers - how does the role of China change in the global financial system?

Dr Tomasz Schabek (Lodz University) "Sell not only in May". Seasonal Effect on Emerging and Developed Stock Markets

10:50 - 11:15 Coffee break
11:15 - 13:20

Group Sessions: Macroeconomic issues in EUI

Presentations:

Dr Maciej Grodzicki (Jagiellonian University) Price dynamics and gains in global value chains

Dr Krzysztof Beck (Lazarski University) What drives business cycle synchronization, analysis with BMA

Dr Sergiusz Prokurat & Dr Jan Fabisiak (INE PAN) Current demogrpahic trends in europe and discrepancies in their measurement

Prof . Dorota Witkowska (Lodz University), Dr Krzysztof Kompa (SGGW) Gender parity in the boardrooms of public companies in Poland. Perspective of EU equality directive

Ms. Barbara Jancewicz (Warsaw University) Income inequality and how people perceive it.

Session: Growth, technology and development

Presentations:

Dr hab. Adam Krawiec (Jagiellonian University) Time delay differential equations and economic growth cycle

Dr Rafał Wisła (Jagiellonian University) The Potential Technological Advantage Of European Union Countries

Dr Mariusz Trojak (Jagiellonian University) Differences in regional technical effectiveness in Poland

Karolina Goraus-Tańska & Dr Gabriela Inchauste (University of Warsaw and World Bank) The Distributional Impact of Taxes and Transfers in Poland

13.20 - 14:20 Lunch time
14:20 - 18:05

Session: Public finances

Presentations:

Dr hab. A. Gałązka, (SGH) Ewolucja struktury i poziomu wydatków publicznych w warunkach niestabilności społeczno-gospodarczej

Dr hab. Krzysztof Jarosiński (SGH) Gospodarka budżetowa jednostek organizacyjnych sektora publicznego wobec założeń koncepcji optymalnego opodatkowania

Dr Benedykt Opałka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Możliwości i ograniczenia finansowania rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce.

Dr Renata Małkowska (SGH) Wydatki sektora publicznego na cele społeczne w wybranych państwach OECD w okresie 2007-2014

Dr Albina Łubian (SGH) Problemy finansowania oświaty na przykładzie wybranych gmin Województwa Mazowieckiego

Dr hab. Zbigniew Grzymałaj (SGH) Dobra publiczne a efektywność gospodarki miejskiej

Dr Jacek Sierak (Lazarski University) Uwarunkowania realizacji wydatków rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego

Dr Grzegorz Maśloch (SGH) Budowa autonomicznych regionów energetycznych w Polsce - utopia czy konieczność?