Publikacja: | Wydarzenia / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Dowiedz się, jak zmieniały się polskie konstytucje na przestrzeni 100 lat. 5 kwietnia zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Time of Constitutions” oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego.

W ramach pierwszego panelu głos zabiorą przedstawiciele różnych ośrodków naukowych - Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Z kolei drugi panel zostanie poświęcony wygłoszeniu finałowych referatów studenckich, spośród których zostanie wybrany jeden laureat.

Program wydarzenia:

100 lat polskich konstytucji (1919-2019)

 • 5 kwietnia 2019 r.
  sala 130

10:00  Otwarcie konferencji

 • Rektor Uczelni Łazarskiego prof. UŁa dr hab. Maciej Rogalski

10:15 Panel I: „Panorama polskich konstytucji 1919-2019”

 • prof. M. Kruk-Jarosz (Uczelnia Łazarskiego)
  „Polskie Konstytucje 1919-2019 – spojrzenie ogólne”
 • dr Katarzyna Kubuj (Instytut Nauk Prawnych PAN)
  „Konstytucja RP z 17 marca 1921 r.”
 • mgr Wioleta Wasil, mgr Oskar Kida (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  „Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.”
 • dr hab. Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski)
  „Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.”
 • dr Michał Ziółkowski (Akademia Leona Koźmińskiego)
  „Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.”

Dyskusja

12:00 Przerwa

12:30 Panel II: „Panorama problemów konstytucyjnych 1919-2019”

referaty studentów Uczelni Łazarskiego:

 • Dominika Pruszczyk, „Regulacje praw i obowiązków obywatelskich”
 • Maria Ławecka, „Regulacja praw i obowiązków obywatelskich w polskich konstytucjach na przestrzeni wieków”
 • Ewelina Szewczyk-Pioś, „Głowa państwa: pozycja ustrojowa i relacje z parlamentem i rządem”
 • Grzegorz Kapturowski, „Czuwanie nad Konstytucją. Rola i możliwości prezydenta w świetle art. 126 ust. 2”
 • Marek Grzona, „Przebieg uchwalenia Konstytucji kwietniowej”
 • Renata Ankiewicz, „Porównanie przepisów dotyczących zmiany Konstytucji dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej: Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Bułgarii”

14:30 Ogłoszenie wyników konkursu dla studentów „100 lat polskich konstytucji (1919-2019)”

14:45 Zakończenie