R. pr. Agnieszka Oleksyn – Wajda – pełnomocnikiem Rektora ds. ESG w Uczelni Łazarskiego.

Uroczyste odebranie nominacji odbyło się w dniu 12.02.2024 r. z rąk Rektora prof. dr. hab. Macieja Rogalskiego.
Oleksyn

Zadaniem Pełnomocnika będzie przede wszystkim doradzanie Rektorowi w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również wspieranie w tym obszarze wszystkich jednostek Uczelni. Pełnomocnik ds. ESG pełni kluczową rolę w integrowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w życie uczelni, przyczyniając się do tworzenia odpowiedzialnej i świadomej społeczności akademickiej. „Naszym celem jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych, inicjowanie projektów badawczych, które promują zrównoważony rozwój, a także szeroka współpraca z partnerami zewnętrznymi Uczelni Łazarskiego w celu wspierania celów ESG” – podkreśla Agnieszka Oleksyn – Wajda. Dr Agnieszka Oleksyn – Wajda w Uczelni Łazarskiego pełni rolę dyrektorki Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, dyrektorki MBA ESG. Jest kierowniczką Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody, studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii oraz studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem m.in. w doradztwie w ramach KPMG. Ekspertka UN Global Compact Network Polska, członek grupy roboczej ds. legislacji dla sektora zrównoważonej mody. Członkini grupy roboczej Sustainable Fashion Consumption. W 2020 r. członkini grupy roboczej - Promoting Broader Climate Action - z ramienia Uczelni Łazarskiego, jako organizacji wspierającej Fashion Industry Charter For Climate Action pod egidą ONZ. EU Climate Pact Ambassador powołana przez Komisję Europejską. Ekspertka projektu Komisji Europesjkiej – New European Bauhaus. Członkini Komitetu CSR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Autorka, wykładowczyni, spikerka na konferencjach. Mentorka w programach mentoringowych (m.in. w Fundacji Liderek Biznesu, Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (edycja studencka).

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!