Skip to main content

Back to parent pageDistribution and sale

Journals

"MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA" [Economic and Political Thought], "IUS NOVUM"

Current and archive issues of quarterlies

Economic and Political Thoughts (PLN 27)

Ius Novum (PLN 27)

can be purchased at the headquarters at ul. Świeradowska 43, room 131, phone (22) 5435450 or at the University Library, phone (22) 5435390 during the opening hours.

The numbers can also be ordered by e-mail: wydawnictwo@lazarski.edu.pl.

Quarterlies have electronic versions:

Myśl Ekonomiczna i Polityczna https://mysl.lazarski.pl [Economic and Political Thoughts

Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl, English version

Books 1

AVAILABLE on THE PUBLIC OFFICE of LAZARSKI UNIVERSITY PRESS and THE INTERNET STORE OF THE EDITION HOUSE ELIPSA

Books published by the Lazarski University Press can be purchased:

- at the headquarters at ul. Świeradowska 43, room 131, phone (22) 5435450,

- at the University's Library, tel. (22) 5435390, from its opening,

- by ordering via e-mail: wydawnictwo@lazarski.edu.pl, shipping costs are added to the invoice,

- through the online store of the Elips Publishing House  Domu Wydawniczego Elipsa http://elipsa.pl/pl/c/Publikacje-Uczelni-Lazarskiego-WSHiP/17

Book Catalog 1 – books available for sale in the public office of Lazarski University Press and internet store of Edition House Elipsa

Books 2

AVAILABLE ONLY ON THE PUBLIC OFFICE of LAZARSKI UNIVERSITY PRESS or AFTER AN E-MAIL ORDER

Books available for purchase:

– at the headquarters of Lazarski University Press at ul. Świeradowska 43, room 131, phone (22) 5435450,

– at the University's Library, phone (22) 5435450, from its opening,

– after ordering via e-mail: wydawnictwo@lazarski.edu.pl, shipping costs are added to the invoice.

Book Catalog 2 - books sale on the public office of Lazarski University Press or after ordering by e-mail

Electronic publications

Raporty Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego [Reports of the Institute of Management in Health Care of the Lazarski University] to download in PDF format

Books to download in PDF format

Przemiany tożsamości programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego, Michał Pienias

s. 369, ISBN 978-83-64054-58-7, Warszawa 2016

Publikacja elektroniczna w formacie PDF do pobrania

Sojusz Lewicy Demokratycznej przeżywa, podobnie jak wiele ugrupowań socjaldemokratycznych w Europie, kryzys zarówno ideologiczny, jak i wizerunkowy. Celem monografii jest prezentacja przemian tożsamości programowej SLD w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego.

W kolejnych rozdziałach Autor dokonuje analizy tożsamości ideologicznej współczesnej partii socjaldemokratycznej w Europie na przykładzie Szwecji, Austrii i Niemiec, charakteryzuje proces tworzenia tożsamości ideologicznej polskiej socjaldemokracji na przykładzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prezentuje genezę SLD oraz czynniki go kształtujące. Prezentuje treści kolejnych programów wyborczych partii z lat 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015. Charakteryzuje metody badawcze wykorzystane w trakcie zbierania i opracowywania materiałów empirycznych – zarówno założenia ilościowej metody Manifesto Research Group, jak i wtórnej analizy badań sondażowych. Prezentuje wreszcie wyniki badań własnych.