Skip to main content

PhD Wiktor Krzyżanowski

Docent w Katedrze Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, adwokat, członek Komisji Kontroli i Dyscyplinarnej Federacji Piłkarskiej Ukrainy, a także członek Izby Rozwiązywania Sporów Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Ukrainy (od 2017 do 2020 – Wiceprzewodniczący Izby). Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, prawie sportowym, oraz alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.