Skip to main content
PhD Tatiana Ostapenko

PhD Tatiana Ostapenko

Północny Sąd Apelacyjny w Kijowie, Główny Specjalista Zakładu Pracy Analitycznej i Upowszechnienia Praktyki Sądowej Zakładu Wsparcia Analitycznego i Statystycznego gdzie zajmuje się analizą stanu sprawiedliwości w sądzie apelacyjnym i sądach okręgu apelacyjnego na podstawie danych statystycznych i wyników badania praktyki sądowej, oraz przygotowaniem projektów przeglądów analitycznych oraz stosowania przepisów w apelacyjnych sądach rejonowych w postępowaniach gospodarczych.

Do jej zakresu obowiązków należy także przygotowanie projektów dokumentów dotyczących wyników uogólnienia orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego niektórych kategorii sporów gospodarczych. Wcześniej Sędzia Sądu Gospodarczego Regionu Chersonia.