Skip to main content
PhD Robert Gwiazdowski, Lazarski University Associate Professor

PhD Robert Gwiazdowski, Lazarski University Associate Professor

Faculty of Law and Administration

Scientific profile

[Translate to ""] Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1984). Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego (1994). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2009).
 • Od 2009 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Research area

 • ekonomiczna analiza prawa, prawo podatkowe, historia doktryn

Professional and social activities

 • Adwokat i doradca podatkowy
 • Prezydent Centrum Adama Smitha (2004-2014)
 • Przewodniczący Rady Programowej Centrum Adama Smitha (od 2015)
 • Fundator i Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS (2006-2007)
 • Niezależny członek rad nadzorczych kilku spółek giełdowych

Scientific activities

 • Gwiazdowski, Robert, Równość i (nie)sprawiedliwość. Dlaczego Piketty nie lubi bogatych?, Warszawa: Fijor Publishing, 2016, 224 s.
 • R. Gwiazdowski (red.), Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy.  Centrum im. Adama Smitha, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014