PhD Przemysław Szustakiewicz, Lazarski University Associate Professor

PhD Przemysław Szustakiewicz, Lazarski University Associate Professor

Head of the Department of Administrative Law, Constitutional Law and Labor Law

Faculty of Law and Administration

Scientific profile

Lawyer

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1993). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2007). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Wykładowca na kierunku prawo i administracja.
 • Od 2006 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Research area

prawo administracyjne, kontrola państwowa, zamówienia publiczne, postępowanie administracyjne

Professional and social activities

 • Doradca Ministra Środowiska
 • Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • w latach 2007-20019 sędzia WSA w Warszawie
 • od 2019 roku sędzia NSA
 • od 2010 roku wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Scientific activities

 • Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 527 s.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie kwalifikacyjne na członków KIO, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 236-237.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Prawo zamówień publicznych z 2004 r., w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 249-250.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Urząd Zamówień Publicznych, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 390.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Zamówienia publiczne w okresie II RP, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 451-454.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Zamówienia publiczne w okresie Polski Ludowej, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 454-456.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Milan, Ewelina; Olszanowski, Jan; Piątek, Wojciech; Pietrasz, Piotr; Rychter, Renata; Sawczyn, Wojciech; Sieradzka, Małgorzata; Skoczylas, Andrzej; Szczepańska, Ilona; Szustakiewicz, Przemysław; red. A. Skoczylas i P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXV, [1], 537 s.
 • Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 182 s.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Ograniczenia dostępu do informacji publicznej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Prywatność a jawność, red. Arwid Mednis, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, s. 155-172.
 • Bidziński, Mariusz; Chmaj, Marek; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXVII, 243 s.
 • Bloch, Adrianna, Służby mundurowe a klauzula solidarności w prawie Unii Europejskiej, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 119-127.
 • Bogdzio, Robert, Emerytury i renty służb mundurowych, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 287-315.
 • Dróżdż, Mateusz, Rola i obowiązki Policji w zabezpieczeniu imprez masowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 61-74.
 • Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 182 s.
 • Lipiński, Adam, Pojęcie miejscowość pobliska w pragmatykach służbowych służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 49-59.
 • Lipiński, Adam, Zamazywanie danych - kwestie proceduralne, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 195-200.
 • Milan, Ewelina; Rąpała, Dagmara; Kotowicz, Bartosz, Odpowiedzialność majątkowa w służbach mundurowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. : zagadnienia ogólne, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 91-100.
 • Opaliński, Bartłomiej, Biuro Ochrony Rządu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 113-148.
 • Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji a obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 177-193.
 • Opaliński, Bartłomiej, Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego : zagadnienia wybrane, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 33-47.
 • Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o policji : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XIX, [1], 403 s.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 149-190.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Centralne Biuro Antykorupcyjne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 191-211.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Wojskowe służby specjalne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 213-231.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność cywilna funkcjonariuszy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem służby, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 337-352.
 • Sopa, Dominika, Czynności operacyjno-rozpoznawcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a konieczność zapewnienia konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 75-90.
 • Stefańska, Blanka Julia, Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji w Hiszpanii, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 129-147.
 • Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko, Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015,  XXX, 352 s.
 • Szczepańska, Ilona, Opodatkowanie składników uposażenia, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 317-336.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 2. Prawo do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 20-31.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 2a. Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 32-33.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 9a. Zasób informacyjny, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 126-129.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 9b. Centralne repozytorium, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 130-131.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 10. Udostępnianie informacji na wniosek lub bez pisemnego wniosku, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 132-141.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 11. Sposób udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 142-145.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 12. Oznaczanie informacji publicznych; obowiązki podmiotu udostępniającego informację publiczną, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 146-149.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 13. Termin udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 150-162.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 14. Sposób udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 163-167.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 15. Dodatkowe koszty udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 168-175.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 16. Odmowa udostępnienia informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 176- 181.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 17. Tryb postępowania odwoławczego, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 182- 184.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 21. Skargi; odesłanie do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 198-200.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 22. (uchylony) : Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 201-202.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23a. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, podmioty zobowiązane, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 205-210.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23b. Cel, określenie warunków, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 211-212.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23i. Odesłanie, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 232.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Dostęp do dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2015, s. 262-270.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Prawo ochrony prywatności od strony prawa publicznego oraz ochronyu danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 39-52.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny", 2015, 4, s. 58-71.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Udostępnianie dokumentów na potrzeby postępowania o zamówienia publiczne, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 1, s. 36-38.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Ustalenie opłaty za udostępnianie informacji publicznej, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 2, s. 51-53.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Węzłowe problemy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, w: Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, red. Sławomir Jakubczak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [26]-34.
 • Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. [afiliacja: Przemysław Szustakiewicz, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Maja Sujkowska]
 • Matusiak, Arkadiusz, Dostęp do informacji publicznej a odpowiedzialność karna, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 405-412.
 • Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 19-38.
 • Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 1-18.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Przetwarzanie danych osobowych przez Kościół katolicki w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 6, s. 18-25.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Służbowe telefony komórkowe: glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Sz 28/12, "Prawo i Środowisko", 2014, 2, s. 134-138.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Stosowanie podpisu elektronicznego w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle innych postępowań sądowych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 1, s. 29-39.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Dostęp do akt postępowań administracyjnych i sądowych, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 132-138.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu
 • Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. II GSK 759/11, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 139-147.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Pojęcia interesu prawnego w Kodeksie postępowania administracyjnego, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 139-145.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2013, nr 8, s. 218-236.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, "Przegląd Prawa Publicznego", 2013, nr 6, s. 44-60.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Recenzja książki Stanisława Pieprznego, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, "Kontrola Państwowa", 2013, nr 2, s. 123-132.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 167-183.
      • Referat podczas konferencji "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych", Urząd Zamówień Publicznych, Uniwersytet Łódzki, 21-22  czerwca  2010, Łódź
      • Nagroda specjalna Rektora Uczelni Łazarskiego (2009)