Professor Paweł Chmielnicki

Professor Paweł Chmielnicki

Head of the Department of Theory of Law and Material Legal Sources

Faculty of Law and Administration

Scientific profile

Lawyer

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Tytuł profesora nauk prawnych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2018). 
  • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Scientific activities

  • Kędzierski, Dawid Van; Chmielnicki, Paweł; Stachura, Michał; Minich, Dobrochna, The functions of securities law: an expert survey of legislative intent in Poland, "PLoS ONE", 2021, Vol. 16(1), s. 1-19.