Skip to main content
PhD Olha Yukhymiuk

PhD Olha Yukhymiuk

Docent katedry teorii i historii państwa i prawa, doktor nauk prawnych, magistr filologii.

Od 2003 roku jest wykładowcą teorii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego na wydziale prawa Wołyńskiego uniwersytetu narodowego im. Łesi Ukrainki. W latach 2005-2007 wykładowca prawa pracy Ukrainy w Szkole prawa ukraińskiego przy KUL im. Jana Pawła II.

Współpracuje z Laboratorium Dydaktyczno-Naukowego Mediacji i sądownictwa odnawialnego przy Wydziale Prawa i Wołyńskim Centrum Mediacji. Uczestniczy w działalności naukowej i praktycznej dotyczącej mediacji, współpracuje z przedstawicielami polskich uczelni w sprawach alternatywnego rozwiązywania sporów. Prowadzi praktykę tłumaczenia ustawodawstwa w jeżykach ukraińskim i polskim.

Autor licznych artykułów i badań zakresu teorii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego, prawa pracy, stosowania prawa oraz lingwistyki prawniczej.