Skip to main content
PhD Natalia Karpińska

PhD Natalia Karpińska

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wołyńskim Narodowym imienia Łеsi Ukrainki w Łucku – kierunek „Prawo”, specjalność „Prawnik” (2009); studia na Uniwersytecie Wschodnioeuropejskim Narodowym imienia Łеsi Ukrainki w Łucku – kierunek „Psychologia”, specjalność „Psycholog” (2014).

Mediator. Członkini Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Ukrainy, mediatorka Centrum Mediacji i Korekty Stosunków Rodzinnych Wydziału Opieki Społecznej dla Dzieci, Rodzin i Młodzieży przy Radzie Miejskiej Łucka.

Założycielka i Prezes Zarządu pierwszej w obwodzie Wołyńskim organizacji społecznej „Wołyńskie Centrum Mediacji”.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów powstających w kontaktach z uchodźcami w związku z wojną na Ukrainie, autor opracowań metodologiczno- rekomendacyjnych z tej dziedziny.

Jest członkiem Komisji Nadzorczej przy Prezydium Rady Miejskiej w Łucku.

Zainteresowania naukowe: psychologia prawna, konfliktologia, mediacja w zawodach prawniczych, mediacja w postępowaniu karnym, kryminologia, metodologia i praktyka radzenia sobie ze stresem, resocjalizacja itp.

Wykładowca, kierownik Laboratorium Dydaktyczno-Naukowego Mediacji i sądownictwa odnawialnego przy Wydziale Prawa Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki (Ukraina).