Skip to main content
PhD Julia Fidria

PhD Julia Fidria

Ukończyła Wydział Prawa Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku (2002). Uzyskała stopień doktora nauk prawnych (2010) i tytuł docenta (2013).

Specjalizuje się w prawie karnym (szczegóły kwalifikacji przestępstw), postępowaniu karnym (w zakresie standardów europejskich) oraz prawie sądowniczo-administracyjnym.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki sądownictwa i statusu sędziów, zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego, ustroju służb zapewniających bezpieczeństwo państwa i zapobiegania zorganizowanej przestępczości kryminalnej, oraz zapobieganiu terroryzmowi.

Jest członkiem Zarządu Fundacji „Ośrodek Rozwoju Kompetencji Akademickich”, oraz członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma «Area Nauki» ISSN 2544-1035, Lublin Polska.