Professor, MD, PhD Janusz Szemraj

Professor, MD, PhD Janusz Szemraj

Faculty of Medicine

Scientific profile

[Translate to ""] Biolog molekularny, mikrobiolog

 • Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1980). Doktoryzował się w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi (1993). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2014).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Research area

 • Molekularne podłoże chorób cywilizacyjnych: nowotworowych, zakrzepowo-zatorowych, otępiennych; konstrukcja i analiza właściwości biologicznych leków: przeciwzakrzepowych, przeciwnowotworowych

Professional and social activities

Członkostwa w towarzystwach /stowarzyszeniach:

 • Amerykańskie Towarzystwo do badań nad rakiem AACR, Polskie Towarzystwo Biochemiczne PTBioch
 • Członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN (2012-2020)
 • Członek Senackiej Komisji do Spraw Wydawnictw (2004-2008)
 • Członek Senackiej Komisji do Spraw Nauki U.M w Łodzi (2016-2020)

Patenty:

 • Białko RGD k2 stafylokinaza nowe rekombinowane białko o właściwościach trombolityczno- przeciwzakrzepowych Patent RP

Scientific activities

Research papers:

 • [Translate to ""] Choroby cywilizacyjne, leki przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe, komórki macierzyste, diagnostyka molekularna chorób

Research projects:

 • Grant MNiI  Badanie wybranych czynników oporności wrodzonej u pacjentów z intensywnej terapii. (Projekt badawczy własny) N 40235 34 38 wykonawca 2010-2012

 • Grant MNiI Biologiczne i psychiatryczno-psychologiczne wyznaczniki stresu u pilotów i personelu latajacego w trakcie misji poza granicami kraju. (Projekt badawczy własny), N402 312138 główny wykonawca 2010-2012
 • Grant MNiI Analiza ekspresji metaloproteaz, ich inhibitorów oraz białek morfogenetycznych kości w progresji choroby nowotworowej. (Projekt badawczy własny) N N402 350838 kierownik grantu 2010-2012
 • Grant MNiI Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER): OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kata. (Projekt badawczy własny) N N402 375838 wykonawca 2010-2012
 • Grant MNiI Mechanizm prozakrzepowego działania aldosteronu u szczurów z cukrzycą. (Projekt badawczy własny) N N405 627938 wykonawca 2010-2012
 • Grant NCN „Ocena aktywności nowych modułów addycyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn” (Projekt badawczy własny)  NN 405 675340 kierownik  grantu 2011-2013
 • Grant NCN „ Molekularne podłoże zwyrodnienia plamki ocznej związanej z wiekiem (AMD)” (Projekt badawczy własny) NN402591340 główny wykonawca 2011-2013
 • Grant Fundacji na rzecz wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny  Polpharma "Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwa nia nowych immunotoksyn". (Projekt badawczy własny) główny wykonawca 2011-2013
 • Grant NCN „ Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzheimera” główny wykonawca 2013-2015
 • Grant NCN „Analiza ekspresji wybranych genów, próba  korelacji ekspresji z miejscami polimorficznymi analizowanych genów u pacjentów z pierwotnymi nowotworami wątroby-  czynnik  prognostyczny, rokowniczy”. Kierownik grantu   2013-2015
 • Grant NCN „ Wpływ terapii łączonej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami wyhwytu zwrotnego serotoniny na stres oksydacyjny oraz wybrane parametry procesów zapalnych w zaburzeniach depresyjnych nawracających”. główny wykonawca 2013-2015
 • Grant NCN „ Badania nad wpływem stresu oksydacyjnego na poziom ekspresji MMP-2, MMP-1 oraz TIMP-1 w ludzkich komórkach mięśni gładkich aorty”. główny wykonawca 2013-2015
 • Grant NCBR „MlekPlus Innovative dairy products in the prevention and mitigation of the effects of diabetes mellitus type 2, ID number of project: PBS1/B8/7/2013, wykonawca, 2013-2016
 • Grant NCN “Analysis of antioxidative potential of proteins immobilized on nanoparticles. Study in vitro, in vivo, ID number of project: 2013/09/B/NZ7/01019 kierownik  grantu 2014-2018
 • Grant NCN  „The role of inflammation, oxidative, nitration stress, tryptophan catabolites pathway and base excision DNA repair  in depression and the mechanism of antidepressant effect in the preclinical and clinical study in vitro, in vivo, ID number of project: 2015/19/B/NZ7/00410 głowny wykonawca  2015-2018
 • Grant NCN The role of epigenetic changes and p53 in visceral adipose tissue in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus, ID number of project: 2015/17/B/NZ7/03019 kierownik grantu 2015-2019
 • Grant NCN Znaczenie uszkodzeń inaprawy mitochondrialnego DNA w występowaniu insulinooporności w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby, 2019/35/O/NZ5/02502 2019/35/O/NZ5/02502 kierownik grantu 2020-2024
 • Grant NCBR Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E, termin realizacji: 12.2018 – 12.2021 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo wykonawca
 • Grant Support for European Union action in the field of CBRN security managers education, termin realizacji: 11.2016 – 10.2018, nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych w ramach funduszy Internal Security Fund Police  wykonawca
 • Grant Horyzont 2020 Horizon 2020 SU-DRS04-2019-2020, Type of action: RIA Proposal number: 101018596, Proposal acronym: NEST An interoperable multidomain CBRN system 2021-2024 wykonawca
 • Czynny udział w zjazdach naukowych zagranicznych i krajowych w postaci ponad 400 doniesień.
 • Stypendysta M.D.Anderson Cancer Center University of Texas, Department Carcinogenesis Houston (1993-1996)
 • Stypendysta M.D.Anderson Cancer Center University of Texas, Department Molecular Cytogenetic of Cancer Houston (1996-1997)
 • Stypendysta AMC.Cancer Research Center University of Colorado (2000, 2001)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora U.M. (2016, 2015, 2014, 2013)
 • Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia (2013)
 • Nagroda zespołowa Rektora A. M. (2007)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora U.M (2012)
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora U.M (2012)
 • Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia (2011)
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora U.M (2010)
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora U.M (2010, 2009)
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora U.M. (2007)
 • Nagroda indywidualna Prezydenta Miasta Łodzi (2007)
 • Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia (2006)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora U.M (2005)
 • Nagroda dydaktyczna Rektora A. M. (1989)
 • Nagroda naukowa Sekretarza PAN (1982)