Skip to main content
Professor Anatolii Berłacz

Professor Anatolii Berłacz

Prof. zw. dr. hab. Berłacz Anatolii pracuje w Narodowym Uniwersytecie imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie, kierownik Katedry prawa urzędniczego i medycznego, oraz kierownik szkół naukowych pt. Regulacja prawna gospodarki oraz sfery społecznej w Ukrainie oraz Odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej, w ramkach których obroniono 51 prac doktorskich oraz 4 pracy habilitacyjne.

Jest autorem ponad 115 publikacji naukowych, między innymi 11 monografii, 30 podręczników akademickich, zalecanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. W jego kręgu zainteresowań naukowych pozostaje przede wszystkim prawo podatkowe, finansowe, administracyjne, gospodarcze i  prawo medyczne.

Odznaczony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy „Za Służbę” (2002), oraz Radę Najwyższą Ukrainy „Za zasługi dla narodu ukraińskiego” (2003). Otrzymał także Tytuł Honorowy „Zasłużony Prawnik Ukrainy” (2009).