Skip to main content
Professor, MD, PhD Przemysław Juszczyński

Professor, MD, PhD Przemysław Juszczyński

Faculty of Medicine

Scientific profile

doctor

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2000). Doktoryzował się na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (2010). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2017).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Research area

 • Badania naukowe dotyczą biologii i patogenezy nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego oraz mechanizmów immunologicznych w patogenezie tych nowotworów. 

Professional and social activities

Patenty:

 • Compositions, kits and methods for the modulation of immune response using galectin-1, Filed Jul 17, 2008, application nr 20090191182
 • Composition, kits and methods for the diagnosis, prognosis and monitoring of immune disorders using galectin-1. Filed Jul 17, 2008 , application nr 2009176223

Scientific activities

 • Szydłowski M, Dębek S, Prochorec-Sobieszek M, Szołkowska M, Tomirotti AM, Juszczyński P, Szumera-Ciećkiewicz A. PIM Kinases Promote Survival and Immune Escape in Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma through Modulation of JAK-STAT and NF-κB Activity. Am J Pathol. 2020 Dec 8:S0002-9440(20)30548-4. (w druku)

 • Machnicki MM, Górniak P, Pępek M, Szymczyk A, Iskierka-Jażdżewska E, Steckiewicz P, Bluszcz A, Rydzanicz M, Hus M, Płoski R, Makuch-Łasica H, Nowak G, Juszczyński P, Jamroziak K, Stokłosa T, Puła B. Predictive significance of selected gene mutations in relapsed and refractory chronic lymphocytic leukemia patients treated with ibrutinib. Eur J Haematol. 2020 Nov 15.
 •  Polak A, Bialopiotrowicz E, Krzymieniewska B, Wozniak J, Stojak M, Cybulska M, Kaniuga E, Mikula M, Jablonska E, Gorniak P, Noyszewska-Kania M, Szydlowski M, Piechna K, Piwocka K, Bugajski L, Lech-Maranda E, Barankiewicz J, Kolkowska-Lesniak A, Patkowska E, Glodkowska-Mrowka E, Baran N, Juszczynski P. SYK inhibition targets acute myeloid leukemia stem cells by blocking their oxidative metabolism. Cell Death Dis. 2020 Nov 6;11(11):956.
 • Komar D, Juszczynski P. Rebelled epigenome: histone H3S10 phosphorylation and  H3S10 kinases in cancer biology and therapy. Clin Epigenetics. 2020 Oct 14;12(1):147.
 • Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Szydłowski M, Prochorec-Sobieszek M, Juszczyński P, Szumera-Ciećkiewicz A. DEPTOR is a microRNA-155 target regulating migration and cytokine production in diffuse large B-cell lymphoma cells. Exp Hematol. 2020 Aug;88:56-67.e2.
 • Górniak P, Wasylecka-Juszczyńska M, Ługowska I, Rutkowski P, Polak A, Szydłowski M, Juszczyński P. BRAF inhibition curtails IFN-gamma-inducible PD-L1 expression and upregulates the immunoregulatory protein galectin-1 in melanoma cells. Mol Oncol. 2020 Aug;14(8):1817-1832.
 • Białopiotrowicz E, Noyszewska-Kania M, Kachamakova-Trojanowska N, Łoboda A, Cybulska M, Grochowska A, Kopczyński M, Mikula M, Prochorec-Sobieszek M, Firczuk M, Graczyk-Jarzynka A, Zagożdżon R, Ząbek A, Młynarz P, Dulak J, Górniak P, Szydłowski M, Pyziak K, Martyka J, Sroka-Porada A, Jabłońska E, Polak A,  Kowalczyk P, Szumera-Ciećkiewicz A, Chapuy B, Rzymski T, Brzózka K, JuszczyńskiP. Serine Biosynthesis Pathway Supports MYC-miR-494-EZH2 Feed-Forward Circuit Necessary to Maintain Metabolic and Epigenetic Reprogramming of Burkitt Lymphoma Cells. Cancers (Basel). 2020 Mar 3;12(3):580.
 • Chen L, Ouyang J, Wienand K, Bojarczuk K, Hao Y, Chapuy B, Neuberg D, Juszczynski P, Lawton LN, Rodig SJ, Monti S, Shipp MA. CXCR4 upregulation is an indicator of sensitivity to B-cell receptor/PI3K blockade and a potential resistance mechanism in B-cell receptor-dependent diffuse large B-cell lymphomas. Haematologica. 2020 May;105(5):1361-1368.
 • Fidyt K, Pastorczak A, Goral A, Szczygiel K, Fendler W, Muchowicz A, Bartlomiejczyk MA, Madzio J, Cyran J, Graczyk-Jarzynka A, Jansen E, Patkowska E, Lech-Maranda E, Pal D, Blair H, Burdzinska A, Pedzisz P, Glodkowska-Mrowka E, Demkow U, Gawle-Krawczyk K, Matysiak M, Winiarska M, Juszczynski P, Mlynarski W, Heidenreich O, Golab J, Firczuk M. Targeting the thioredoxin system as a novel  strategy against B-cell acute lymphoblastic leukemia. Mol Oncol. 2019 May;13(5):1180-1195.
 • Chlebowska-Tuz J, Sokolowska O, Gaj P, Lazniewski M, Firczuk M, Borowiec K, Sas-Nowosielska H, Bajor M, Malinowska A, Muchowicz A, Ramji K, Stawinski P, Sobczak M, Pilch Z, Rodziewicz-Lurzynska A, Zajac M, Giannopoulos K, Juszczynski P, Basak GW, Plewczynski D, Ploski R, Golab J, Nowis D. Inhibition of protein disulfide isomerase induces differentiation of acute myeloid leukemia cells. aematologica. 2018 Nov;103(11):1843-1852.
 • Pyrzynska B, Dwojak M, Zerrouqi A, Morlino G, Zapala P, Miazek N, Zagozdzon A, Bojarczuk K, Bobrowicz M, Siernicka M, Machnicki MM, Gobessi S, Barankiewicz J, Lech-Maranda E, Efremov DG, Juszczynski P, Calado D, Golab J, Winiarska M.  FOXO1 promotes resistance of non-Hodgkin lymphomas to anti-CD20-based therapy. Oncoimmunology. 2018 Jan 25;7(5):e1423183
 • Czardybon W, Windak R, Gołas A, Gałęzowski M, Sabiniarz A, Dolata I, Salwińska M, Guzik P, Zawadzka M, Gabor-Worwa E, Winnik B, Żurawska M, Kolasińska E, Wincza E, Bugaj M, Danielewicz M, Majewska E, Mazan M, Dubin G, Noyszewska-Kania M, Jabłońska E, Szydłowski M, Sewastianik T, Puła B, Szumera-Ciećkiewicz A, Prochorec-Sobieszek M, Mądro E, Lech-Marańda E, Warzocha K, Tamburini J, Juszczyński P, Brzózka K. A novel, dual pan-PIM/FLT3 inhibitor SEL24 exhibits broad therapeutic potential in acute myeloid leukemia. ncotarget. 2018 Mar 30;9(24):16917-16931.
 • Białopiotrowicz E, Górniak P, Noyszewska-Kania M, Puła B, Makuch-Łasica H, Nowak G, Bluszcz A, Szydłowski M, Jabłonska E, Piechna K, Sewastianik T, Polak A, Lech-Marańda E, Budziszewska BK, Wasylecka-Juszczyńska M, Borg K, Warzocha K, Czardybon W, Gałęzowski M, Windak R, Brzózka K, Juszczyński P. Microenvironment-induced PIM kinases promote CXCR4-triggered mTOR pathway required for chronic lymphocytic leukaemia cell migration. J Cell Mol Med. 2018 Jul;22(7):3548-3559
 • Szydłowski M, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Ciećkiewicz A, Derezińska E, Hoser G, Wasilewska D, Szymańska-Giemza O, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Sewastianik T, Polak A, Czardybon W, Gałęzowski M, Windak R, Zaucha JM, Warzocha K, Brzózka K, Juszczyński P. Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma. Blood. 2017 Sep 21;130(12):1418-1429.
 • Graczyk-Jarzynka A, Zagozdzon R, Muchowicz A, Siernicka M, Juszczynski P, Firczuk M. New insights into redox homeostasis as a therapeutic target in B-cell malignancies. Curr Opin Hematol. 2017 Jul;24(4):393-401.
 • Jablonska E, Gorniak P, Szydlowski M, Sewastianik T, Bialopiotrowicz E, Polak A, Warzocha K, Juszczynski P. MiR-17-92 represses PTPROt and PP2A phosphatases and amplifies tonic BCR signaling in DLBCL cells. Exp Hematol. 2017 eb;46:56-61.e1.
 • Polak A, Kiliszek P, Sewastianik T, Szydłowski M, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Górniak P, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Prochorec-Sobieszek M, Nowis D, Gołąb J, Giebel S, Lech-Marańda E, Warzocha K, Juszczyński P. MEK Inhibition Sensitizes Precursor B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) Cells to Dexamethasone through Modulation of mTOR Activity and Stimulation of Autophagy. PLoS One. 2016 May 19;11(5):e0155893.
 • Szydlowski M, Kiliszek P, Sewastianik T, Jablonska E, Bialopiotrowicz E, Gorniak P, Polak A, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Cieckiewicz A, Malenda A, Lech-Maranda E, Warzocha K, Juszczynski P. FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas. Blood. 2016 Feb 11;127(6):739-48.
 • Gorniak P, Budziszewska B, Pula B, Wasylecka M, Borg K, Nowak G, Makuch-Lasica H, Lech-Maranda E, Warzocha K, Juszczynski P. Increased expression of E3 ubiquitin ligases targeting p53 in CLL patients with wild-type TP53 exhibits associations with clinical features of the disease. Leuk Lymphoma. 2016;57(6):1471-3.
 • Gorniak P, Ejduk A, Borg K, Makuch-Lasica H, Nowak G, Lech-Maranda E, Prochorec-Sobieszek M, Warzocha K, Juszczynski P. Comparison of high-resolution melting analysis with direct sequencing for the detection of recurrent mutations in DNA methyltransferase 3A and isocitrate dehydrogenase 1 and 2 genes in acute myeloid leukemia patients. Eur J Haematol. 2016 Feb;96(2):181-7. 

Research papers:

 • [Translate to ""] chłoniaki rozlane z dużych komórek B, chłoniak Hodgkina, białaczki, immunoterapia, terapie ukierunkowane molekularnie

Research projects:

 • 2015 – obecnie – „Oncotrail” – NCBiR

 • 2014 – „Eptheron” – Epigenetic Therapies in Incology, NCBiR
 • 2012 - 2014 – PIM kinases as rational therapeutic targets in lymphoid malignancies. Grant NCN, umowa UMO-2011/03/B/NZ4/02020
 • 2011 – 2014 – Identification and targeting molecular drug resistance mechanisms in adult acute lymphobastic leukemia. Grant NCN #DEC-2011/01/B/NZ4/04829
 • 2011 – 2015 – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, grant TEAM/2011-7/4: „Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B=-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies”.
 • 2007 – 2010 – Leukemia and Lymphoma Society Career Development Program – pecial Fellow Award #3445-08, “Evasion of the Host Immune Response in Hodgkin Lymphoma”
 • 2003 – 2004 – Znaczenie polimorfizmów HLA II klasy I obecności genomu retrowirusowego HERV (human endogenous retrowirus) w przewlekłej białaczce limfatycznej, praca własna UM nr. 502-11-051 
 • Ponad 100 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych
 • 2014 - Laureat Plebiscytu „Polacy z Werwą”

 • 2007 – Leukemia and Lymphoma Society of America Career Development Program: Special Fellow
 • 2003 – Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za aktywność naukową w roku 2002
 • 2003 – 2004 – Stypendium zagraniczne KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2003 – Stypendium ICRETT „International Union Against Cancer, Genewa, Szwajcarja
 • 2002 – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej