Skip to main content
PhD Anna Konert, Lazarski University Associate Professor

PhD Anna Konert, Lazarski University Associate Professor

Dean, Faculty of Law and Administration

Faculty of Law and Administration

a.konert@lazarski.edu.pl
kontakt przez Biuro Dziekana
sector F, room 361A

Duty:

Office hours:

 • Mondays: 2.00-3.00 p.m. (room 361, sector F)

Scientific profile

Lawyer

 • Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń (2005). PhD at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń (2009). Awarded the post-doctoral degree at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń (2015). Lecturer in the field of law.
 • Lecturer at Lazarski University Faculty of Law and Administration since 2009. 

Research area

aviation law, space law, civil law (liabilities), European law, international law

Professional and social activities

 • Judge with the arbitration court in Bucharest (since 2017).
 • Director of the IATA ATC in Warsaw.
 • Honorary member of the European Aviation Club (since 2014).
 • Director of the Institute of Air and Space Law (since 2014).
 • Vice President of the Polish Aviation Club (2013-2016).
 • Member of the Board of the European Air Law Association (since 2013).

Scientific activities

 • A. Konert, P. Kasprzyk, Reporting and Investigation of Unmanned Aircraft Systems (UAS) Accidents and Serious Incidents. Regulatory Perspective, Journal of Intelligent & Robotic Systems 2021.
 • A. Konert, Terminologia oraz klasyfikacja bezzałogowych statków powietrznych, w: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 11-16.
  ISBN 978-83-66723-06-1
 • Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, autorzy: Tomasz Balcerzak, Piotr Czech, Małgorzata Darowska, Piotr Kasprzyk, Anna Konert, Mateusz Kotliński, Magdalena Ostrihansky, Mariusz Pyżyński, Monika Sasak, Maciej Szmigiero, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 146 s.
  ISBN 978-83-66723-06-1 (wersja drukowana)
  ISBN 978-83-66723-07-8 (wersja elektroniczna)
 • Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anny Konert ; Agata Kaczyńska, Tomasz Balcerzak, Karolina Bonarska-Lenarczyk, Agnieszka Fortońska, Julia Hetlof, Ewa Jasiuk, Mateusz Osiecki, Agnieszka Kunert-Diallo, Patrycja Leśkiewicz, Maria Nielepkiewicz, Ewa Owedyk, Mariusz Pyżyński, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 178 s.
  ISBN 978-83-66723-08-5
  ISBN 978-83-66723-09-2
 • A.Konert, Odpowiedzialność operatora drona za opóźnienie lub odwołanie lotu , Ius Novum 1/2021
 • A.Konert (red.), Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, Warszawa 2021
 • A.Konert (red.), Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021
 • A.Konert, Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Zagadnienia cywilnoprawne, C.H. Beck, Warszawa 2020
 • A.Konert w: M.Załucki (red.)  Komentarz do KC , 2 ed. C.H.Beck, Warszawa 2020
 • A. Konert, No compensation in case of connecting flight cancellation, The Aviation and Space Journal OCTOBER/DECEMBER 2020 YEAR XIX N° 4A. Konert, M. Sakowska Baryła, Prawne uregulowania w zakresie używania bezzałogowych statków powietrznych przez media , International Journal of Legal Studies  2020, Tom 8, Nr 2
 • P.Kasprzyk, A.Konert,  Reporting UAS related incidents under aviation occurrence reporting legislation, 020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), IEEE proceeding  2020
 • A.Konert, M.Kotliński, U-Space – Civil Liability for damages caused by Unmanned Aircraft, Transprtation Research Procedia Volume 51, 2020
 • A.Konert, T.Dunin, A Harmonized European Drone Market? – New EU Rules on Unmanned Aircraft Systems, The Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Volume 5, Issue 3, Page No 93-99, 2020
 • A. Konert, P.  Kasprzyk,  Drones Are Flying outside of Segregated Airspace in PolandNew Rules for BVLOS UAV Operations, Journal of Intelligent & Robotic Systems volume 100, 483–491 (2020)
 • A.Konert w: M.Załucki (red.)  Komentarz do KC , C.H.Beck, Warszawa 2019
 • A. Konert, J.Smereka, Ł.Szarpak, The Use of Drones in Emergency Medicine: Practical and Legal Aspects  Emergency Medicine International Volume 2019, Article ID 3589792
 • A.Konert, Wypadki lotnicze z udziałem samolotu typu Boeing 737 max – konsekwencje prawne, Ius Novum nr 3/2019
 • E.Jasiuk, A.Konert, A. Detyniecka, E. Targońska, The responsibility of a State in the shooting down of Malaysian Airlines flight MH17, Transprtation Research Procedia  Volume 43, 2019,
 • A.Konert i A.Kunert-Diallo, Odpowiedzialność operatora kosmicznego względem turystów kosmicznych, Państwo i Prawo nr 6/2019
 • A.Konert, The development of civil aviation and its impact on sovereignty, w: P.Mendes de Leon (ed.), HOW TO PROCEED WITH SOVEREIGNTY IN THE AIR? , Wolters Kluwer International 2019
 • A.Konert, M.Kotliński,  “How come I cannot fly with the drone over the White House?” - Criminal and Civil Liability of the Drone Operator in Poland, Ius Novum nr 4/2018
 • A.Konert, M.Kotliński, Polish regulations on Unmanned Aerial Vehicles, Transprtation Research Procedia Volume 35, 2018
 • A.Konert (ed.), La Union Europea y America Latina Frente a los Desafios del derecho aeronautico, Warszawa 2018
 • A.Konert, Doktryna forum non conveniens  w sprawach o odszkodowanie w wypadkach lotniczych, Księga jubileuszowa dedykowana  Profesorowi Mieczysławowi Goetlowi, 2018
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Limitation Period For Claims Arising from Regulation 261/2004 - Polish Supreme Court Resolution of 21 February 2017 - III CZP 111/16, "The Aviation & Space Journal", 2017, no. 1, p. 45-46.
 • A. Konert, A.Kunert- Diallo, Concepto de compensación suplementaria conforme al art. 12 del Reglamento 261/2004, Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico, Número 39 - Octubre 2017
 • A.Konert, P.Kasprzyk, Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w dziejach lotnictwa. Nowa era w prawie lotniczym ?, księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji. Przyszłość prawa, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego , 2017
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych  za overbooking, opóźnienie lub odwołanie lotu,  Państwo i Prawo nr 6/2017
 • Konert, Anna; Sekuła-Leleno, M., Charaker prawny roszczenia o odszkodowanie z art. 7 rozporządzenia 261/2004 , Państwo i Prawo  nr 3/2017
 • A.Konert, Zasady podróżowania samolotem dzieci bez opiekunów, w : Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, red: P. Cybula, Kraków 2017
 • Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 149 s.
 • Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Responsabilitá per i passeggeri a mobilitá ridotta nel transporto aereo, "Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico", 2016, Núm. 33, 12 s.
 • Konert, Anna, Art. 205a - 209, w: Prawo lotnicze. Komentarz, red. nauk. Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 823-882.
 • Konert, Anna; Kasprzyk Piotr, Amendments to the Aviation Law Act, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2016 Vol. 9 (13), p. 157-163.
 • Konert, Anna; Kasprzyk Piotr; Łaciński, Piotr, Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, red. Katarzyna Łuczak, Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016, s. 10-28. 
 • Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Wyrównywanie szkody niemajątkowej przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 163-178.
 • Konert, Anna, Romaniuk, Junna, Selected issues of applying international aviation law by the Russian courts, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 193-202.
 • A.Konert, Responsabilidad de las compañias por la seguridad de los pasajeros y terceros frente a actos de interferencia ilícita (w:) LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA AÉREO Y LA PROTECCIÓN DE LOS PASAJEROS, 2016
 • Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 240 s.
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena Barbara, Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów, "Monitor Prawa Pracy", 2015, nr 8, s. 397-402.
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena Barbara, Working time of a crew in European and Polish law, "Journal of International Trade, Logistics and Law, Vol. 1, No 2, 2015, s. 51-66.
 • Konert, Anna, "Nadzwyczajne okoliczności jako przesłanka zwalniająca z odpowiedzialności przewoźnika lotniczego, w: Aktualne problemy prawa lotniczego, red. nauk. Elżbieta Dynia, Piotr Cieciński. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015, s. 91-104.
 • Konert, Anna, Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Überlingen, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 70-84.
 • Konert, Anna, Prawotwórcza moc Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - clara non sunt interpretanda?, w: Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. [71]-78.
 • Konert, Anna, Responsabilidad de las compañías por la seguridad de los pasajeros y terceros frente a actos de interferencia ilícita, w: La responsabilidad del transportista aéreo y la protección de los padajeros, María Jesús Guerrero Lebrón (dir.), Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2015, s. [443]-456.
 • Piotr Kasprzyk, Anna Konert, 'Prohibition to Hear Safety Investigators: The Supreme Court of Poland Judgment of 27 April 2015' (2017) 42 Air and Space Law, Issue 4/5, pp. 487–491
 • Ephraimson-Abt, Hans; Konert, Anna, New progress and challenges in the air law : air crash victims families protection, Warsaw : Lazarski University, 2014.
 • Ephraimson-Abt, Hans; Konert, Anna, Swissair 111 crash - crisis management cooperation where there is no contingency plan, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 107-116.
 • Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 59-73.
 • Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Problematyka odpowiedzialności skarbu państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 143-162.
 • Konert, Anna, A European vision for air passengers, Warsaw: Lazarski University Publishing House, 2014, 164 s. ISBN 978-83-64054-52-5
 • Konert, Anna, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w USA w świetle orzecznictwa, "Studia Prawnicze", 2014, nr 2, s. 93-110.
 • Konert, Anna, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
 • Konert, Anna, Ubezpieczenia lotnicze, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
 • Konert, Anna, Zakres zastosowania rozporządzenia nr 261/2004 : glosa do wyroku TS (czwarta izba) z 10.07.2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi, "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 4, s. 37-39.
 • Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010, red. Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013.
 • Konert, Anna, Damages Resolution for the Victims of the Presidential Flight, "Air and Space Law Air & Space Law", 2013, Vol. 38 2013, Issue 2, s. 83-95.
 • Konert, Anna, De la compensatio lucri cum damno en derecho Civil Polaco, "Anuario de facultade de dereito da Universidade da Coruña", 2013, nr 17, s. 319-328.
 • Konert, Anna, Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia 261/2004, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2013, nr 1, s. 67-78.
 • Konert, Anna, Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, "Państwo i Prawo", 2013, nr 3, s. 76-89.
 • Konert, Anna, Wycieczki lotnicze – aspekty prawne, „Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej”, Toruń, 2013, s. 113-125. ISSN 2082-2065
 • Konert, Anna, Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07[1] Sturgeon v. Condor i Böck v. Air France, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", 2013, nr 2, s. 57-63.
 • Konert, Anna, La circulation des personnes sur le plan international et européen: 1975-2005. Saarbrücken: Éditions universitaires européennes, 2012.
 • Towards a European Civil Code? The experienced American lawyers' perspective, (ed. Anna Konert), Salzburg, Warsaw : Lazarski University Publishing House, 2012, 86, [1] s.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie C‑255/15 w postępowaniu Steef Mennens przeciwko Emirates Direktion für Deutschland
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 4 maja 2017 r w sprawie C‑315/15 Marcela Pešková, Jiří Pešk przeciwko Travel Service a.s.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (piąta izba) z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie C‑394/14 Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert przeciwko Condor Flugdienst GmbH
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2016 r. oddalający skarę W. C. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W.z dnia 23 września 2014 r., wydanego w sprawie z powództwa W. C. przeciwko Polskim Liniom Lotniczym "LOT" S.A. w W. (Sygn. akt I CNP 7/15).
 • Glosa do Wyroku TSUE (dziewiąta izba) z dnia 4 września 2014 r. w sprawie C 452/13 w postępowaniu  Germanwings GmbH przeciwko Ronny’emu Henningowi
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (dziewiąta izba) z dnia 17 września 2015 r. w sprawie C‑257/14 w postępowaniu Corina van der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
 • Glosa do Wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C 11/11 Air France SA przeciwko Heinzowi-Gerkemu Folkertsowi, Luz-Terezie Folkerts
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE ( (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie C‑139/11 Joan Cuadrench Moré przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 1 kwietnia 1980 r. I CR 429/78, OSNCP 1981/2-3 poz. 28.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 sierpnia 2004 r. XVII Amc 40/2003
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Niemcy) - Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1991 r. III CZP 44/91 OSP 1992/2 poz. 36 i OSNCP 1992/1 poz. 13.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1971 r. I CR 330/70 OSPiKA 1972/3 poz. 31
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. Axel Walz przeciwko Clickair S.A.(Sprawa C-63/09)
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof, Niemcy oraz Handelsgericht Wien, Austria) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH (sprawa C-402/07) oraz Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA (sprawa C-432/07)
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. – Friederike Wallentin-Hermann  przeciwko Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA (Sprawa C-549/07)
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z 2007-07-11, VI SA/Wa 648/07
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2004-10-06, I CK 168/04
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2009 r. III CSK 14/09
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 12 maja 2011 r. Eglītis i Ratnieks v. Air Baltic ( Sprawa C‑294/10)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 4 października 2012 r. w sprawie Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor / Iberia, Líneas Aéreas de España SA (C-321/11)
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 23 października 2012 r. Nelson v. Lufthansa  (sprawy połączone C‑581/10 i C‑629/10)
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 26 lutego 2013 r. Air France przeciwko Heinz-Gerke Folkerts i Luz-Tereza Folkerts (Sprawa C-11/11)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (C-139/11)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Bogiatzi przeciwko Deutscher Luftpool (C-301/08)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 13 października 2011 r. (C-83/10)

Research papers:

 • liability of the air carrier, liability of the operator, liability of travel agencies, rights of air passengers, compensation for overbooking or delayed or cancelled flights, operation of UAVs, time

Research projects:

 • Civil liability on account of air product defects, 2014, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Compensating non-economic losses in case of personal injuries in French law,2015, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Aviation law in Spain,2015, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Working time in aviation industry, 2015, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Nature of the right to compensation under Article 7 sec. 1 of the Regulation 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, 2015, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Civil liability on account of air product defects, 2016, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Managing safety and security in civil aviation,2016, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Civil liability on account of air product defects, 2017, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Statute of limitations on claims for compensation on account of overbooking, flight delay or cancellation,2017, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Civil liability for losses caused by air vessel movement on the ground, 2011-2014, head, financing: Ministry of Science and Higher Education, National Science Centre
 • Transportation as the driver of economic growth, financing: Spanish Ministry of Economy within the scope of the Programme for Fostering Excellence in Scientific and Technical Research((DER2015-65424-C4-4-P (MINECO/FEDER/UE))
 • Summer Camp in Space Law and Policy (2016)
 • Air France, New York, USA (2016)
 • Ministry of Transportation (2015)
 • Wilson Elsen Moskowitz Edelman & Dicker LLP, New York, USA (2013)
 • Session of the International Civil Aviation Organization in Montreal, Montreal, Canada (2013)
 • Federation Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs, Paris, France (2013)
 • Task Force 285 Upgrading of ICAO (2012-2013)
 • University of Manitoba, Winnipeg, USA (2011)
 • International Civil Aviation Organisation ICAO, Ottawa, Canada (2011)
 • Institute of Advanced Legal Studies Library, University of London, British Library, London, Great Britain (2011)
 • Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial – biblioteca aeronautica; - Universidad Complutense de Madrid – biblioteca de la Faculdad de Derecho; - Universidad Comillas - biblioteca de la Faculdad de Derecho, Madrid, Spain (2011)
 • Brussels (2011)
 • Université Lumière Lyon 2, Lyon, France (2011)
 • Attended the EALA Munich Liability Seminar, 27-29 April 2017, Munich, Germany
 • Paper at the “European Air Law Association 28th Annual Conference”, 3-4 November 2016, Warsaw
 • Paper at the "The Dynamism of the Aviation Industry: The Need of Innovative Policies and Rules” conference, 15-16 June 2016, Rome, Italy
 • Paper at the “Conference on International Aviation Law & Insurance", 19-20 May 2016, Edinburgh, Scotland
 • Paper at the Congreso de derecho aerio, 23-24 June 2016, Baeza, Spain
 • Seminar at the "Unmanned Aerial Vehicles: challenges and experience" conference, Lazarski University Air Transportation Institute, Polski Klub Lotniczy Airborn sp. z o.o. Polish Air Navigation Services Agency, Kancelaria Prawna K&K, 30 March 2017
 • Paper at the "Services for air passengers in the age of new technologies" conference, Warsaw School of Economics, 16 June 2015, Warsaw
 • Paper at the “International Conference on the Influence on Global Aviation of the 70th Anniversary of the Chicago Convention 1944”, 24-27 April 2015, Istanbul, Turkey
 • Paper at the "Rights of air passengers, Friendly Flying" conference, Office for Competition and Consumer Protection, 16 April 2015, Warsaw
 • Paper at the IATA Legal Symposium in San Francisco, 20-27 February 2014, San Francisco, USA
 • Paper at the V Congreso Internacional de Derecho Aéreo, Universita di Roma Sapienza in Rome, 08-09 May 2013, Rome, Italy
 • Paper at the "Evolutions contemporaines des droits des passagers" conference, Bordeaux IV University, 12-14 December 2013, Bordeaux, France
 • Paper at the "Legal, administrative and economic conditions of aviation operations in Poland" conference, 17 April 2013, Bydgoszcz
 • Paper at the "Internationalisation and Europeanisation of aviation law" conference, Lazarski University, 11 October 2014, Warsaw
 • Paper at the conference on aviation security, Civil Aviation Authority, 20 June 2013, Warsaw
 • Paper at the conference on aircraft collisions with animals, Committee for Aircraft Collisions with Animals, Civil Aviation Authority, 13-14 June 2013, Warsaw
 • Paper at the “Responsibility of tour operators and customer protection in Polish and EU law" conference, Nicolaus Copernicus University in Toruń, WSB University in Toruń, 21-22 May 2013, Toruń
 • Paper at the "Legal, administrative and economic conditions of aviation operations in Poland" conference, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 17 April 2013, Bydgoszcz
 • Paper at the "Current aviation law problems" conference, ELSA, University of Rzeszów, 11-12 April 2013, Rzeszów
 • Paper at the conference on aviation security, Civil Aviation Authority, 27 April 2012, Warsaw
 • Paper at the "Legal aspects of investigating aviation incidents - Regulation 996/2010" conference, Lazarski University, 9 December 2011, Warsaw
 • Paper at the conference organised by the Sójka-Maciak law firm, 26 October 2011, Warsaw
 • Paper at the "Safety in Public Transport" conference, Motor Transport Institute, 17 November 2011, Warsaw
 • Paper at the "Summary of the Polish EU Presidency" conference, Lazarski University, 6 December 2011, Warsaw
 • Paper at the "Global aspects of law studies", ELSA, 1 December 2010, Warsaw
 • Paper at the conference organised by the National Transportation Safety Board in Washington, 28-29 March 2011, Washington, USA
 • Scholarship of the Minister of Science and Higher Education (2012-2015 and 2015-2018)
 • Lecture on “Civil liability for Smoleńsk air crash” for LL.M. students, Institute of Aviation and Space Law, 26 September 2013
 • A series of lectures on Polish civil law, Universidad de Zaragoza, 7-13 February 2010, Saragossa, Spain
 • A series of lectures on Polish civil law, Universidad Complutense de Madrid, 29 October  - 3 November 2010, Madrid, Spain
 • A series of lectures on Polish procedural law, Universidad de Zaragoza, 6-9 November 2010, Zaragoza, Spain
 • Within the scope of international cooperation, lectures in English at the LL.M. course organised by Boston University in cooperation with Lazarski University ("Dual LL.M Program in Transnational Commercial Transactions with Boston University in America”) in the field of "Comparative Legal Systems”, since March 2010. The course is organised in cooperation with the Center for International Legal Studies (CILS). The lectures are held at the University of Salzburg (Austria) and Lazarski University in Warsaw.