beta
Skip to main content

Back to parent pageRankings and awards

 • Trybunał Konstytucyjny: Geneza i powstanie – 24.02.2021
 • Polish "deforms" of the judiciary: what’s next? – 12.02.2021
 • Wyzwania w zakresie projekcji rodzinnej na arenie międzynarodowej z perspektywy brazylijskiej – 05.03.2021
 • Prawo administracyjne - teoria i praktyka – 21.03.2021
 • CYBAIR 2021- Cyberbezpieczeństwo w Lotnictwie – 05.03.2021
 • Transformacje prawa polskiego w dobie COVID – 15.12.2020
 • Własność intelektualna w świetle wielu konstytucji – 11.12.2020
 • Zjazd Instytutu Prawa Lotniczego – 04.03.2020
 • Trybunał Konstytucyjny: Geneza i powstanie – 24.02.2021
 • Polish "deforms" of the judiciary: what’s next?   – 12.02.2021
 • I ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo nieruchomości – problemy, wyzwania, pożądane kierunki zmian" – 25.09.2020
 • Zjazd Instytutu prawa lotniczego i kosmicznego – 04.03.2020
 • Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych – 07.02.2020
 • CYBAIR 2021- Cyberbezpieczeństwo w Lotnictwie – 05.03.2021
 • Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego – 06.11.2020
 • Konferencja "Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową" – 15.10.2020
 • Udoskonalamy restrukturyzację – 06.12.2019
 • Prawo i populizm – 14-15.09.2019
 • Bezzałogowe statki powietrzne – 4.07.2019
 • Przeszłość dla przyszłości – 25 lat polskich zamówień publicznych – 10.06.2019
 • Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie RODO – 31.05.2019
 • KRS jako strażnik niezawisłości sędziowskiej – 29.05.2019
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed UOKiK – 15.05.2019
 • Problemy bioetyczne w prawie, medycynie i ekonomii (międzynarodowa) – 15.05.2019
 • 100 lat polskich konstytucji – 5.04.2019
 • Forum bezpiecznego latania – 04.04.2019
 • Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i turystyce – 28.03.2019
 • Postawy sędziów w sytuacji zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej – 27.03.2019
 • Prawo wobec wyzwań XXI wieku – 1.03.2019