Wypadki drogowe

„Wypadki drogowe. Aspekty prawnokarne, procesowe i kryminalistyczne”

Organizator: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie:

Kierownik Studium: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Do pobrania:

[Wypadki drogowe. Aspekty prawnokarne, procesowe i kryminalistyczne - ramowy program studiów.pdf]

Uczestnicy:  osoby zajmujące się problematyką wykroczeń: sędziowie, prokuratorzy, policjanci, funkcjonariusze Straży Miejskiej i inni

Wykładowcy: prof. dr hab. Karol Sławik, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, dr J. Kosonoga,  dr  Z. Krekora,  doc. dr Maria Kała, dr Bogusław Zając, adw. dr Kazimierz Pawelec, dr inż. Jan Unarski  

Cel:   dostarczenie gruntownej  wiedzy  w zakresie odpowiedzialności za  przestępstwa i wykroczenia drogowe, typizacji przestępstw i wykroczeń drogowych, postępowania w tych sprawach, roli biegłych i  możliwości  rozwiązywania przy ich pomocy przyczyn wypadków  

Tematyka: przestępstwa i wykroczenia drogowe, postępowanie przygotowawcze i sądowe  w sprawach o wypadki drogowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia drogowe, w tym postępowanie mandatowe, kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych, opiniowanie w sprawach o wypadki drogowe, rekonstrukcja wypadków drogowych – 180 godz.

Organizacja zajęć: interaktywne wykłady, seminaria, konwersatoria i warsztaty naukowe  w soboty i niedziele przeciętnie  co 2 tygodnie

Warunki zaliczenia: zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów

Czas trwania: 2 semestry ( jesienny i letni)

Termin rozpoczęcia: 1 października 2010 r.  

Liczba uczestników: 80

Opłaty:     2 800 zł za  semestr.

Dokument ukończenia studiów: Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda  Łazarskiego w Warszawie 

21 powodów by studiować w Łazarskim

21 powodów by studiować w Łazarskim

Terminarz studiów

Terminarz studiów

Nasi wykładowcy

Prof. dr hab. Dariusz Rosati

Prof. dr hab. Dariusz Rosati

były Minister Spraw Zagranicznych

Gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej

gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej

Szef BBN

prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

Rektor Uczelni Łazarskiego

Jerzy Stępień

Jerzy Stępień

Prorektor Uczelni Łazarskiego

dr hab. Robert Gwiazdowski

dr hab. Robert Gwiazdowski

prof. Uczelni Łazarskiego

dr hab. Adam Olejniczak

dr hab. Adam Olejniczak

profesor Uczelni Łazarskiego

prof. dr hab. Edward Nieznański

prof. dr hab. Edward Nieznański

prof. dr hab. Józef Fiszer

prof. dr hab. Józef Fiszer

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Ryszard Stefański

prof. dr hab. Ryszard Stefański

 prof. dr hab. Marian Guzek

prof. dr hab. Marian Guzek

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

prof. dr hab. Artur Kuś

prof. dr hab. Artur Kuś

prof. dr hab. Brunon Hołyst

prof. dr hab. Brunon Hołyst

prof. dr hab. Józef Oleński

prof. dr hab. Józef Oleński

Test TOEIC

Twój profesjonalny wizerunek z Certyfikatem TOEIC®

CKP

UNIWERSYTETY PARTNERSKIE I AKREDYTACJA

     

Akademia Europejska Dariusza Rosatiego jest bezpłatnym kursem przygotowującym maturzystów do egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie. Stanowi cykl siedmiu cotygodniowych zajęć i warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów-praktyków, znanych i cenionych wykładowców akademickich oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Uczelnia Łazarskiego
Wszystkie prawa zastrzeżone
powered by Edito CMS