Wypadki drogowe

„Wypadki drogowe. Aspekty prawnokarne, procesowe i kryminalistyczne”

Organizator: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie:

Kierownik Studium: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Do pobrania:

[Wypadki drogowe. Aspekty prawnokarne, procesowe i kryminalistyczne - ramowy program studiów.pdf]

Uczestnicy:  osoby zajmujące się problematyką wykroczeń: sędziowie, prokuratorzy, policjanci, funkcjonariusze Straży Miejskiej i inni

Wykładowcy: prof. dr hab. Karol Sławik, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, dr J. Kosonoga,  dr  Z. Krekora,  doc. dr Maria Kała, dr Bogusław Zając, adw. dr Kazimierz Pawelec, dr inż. Jan Unarski  

Cel:   dostarczenie gruntownej  wiedzy  w zakresie odpowiedzialności za  przestępstwa i wykroczenia drogowe, typizacji przestępstw i wykroczeń drogowych, postępowania w tych sprawach, roli biegłych i  możliwości  rozwiązywania przy ich pomocy przyczyn wypadków  

Tematyka: przestępstwa i wykroczenia drogowe, postępowanie przygotowawcze i sądowe  w sprawach o wypadki drogowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia drogowe, w tym postępowanie mandatowe, kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych, opiniowanie w sprawach o wypadki drogowe, rekonstrukcja wypadków drogowych – 180 godz.

Organizacja zajęć: interaktywne wykłady, seminaria, konwersatoria i warsztaty naukowe  w soboty i niedziele przeciętnie  co 2 tygodnie

Warunki zaliczenia: zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów

Czas trwania: 2 semestry ( jesienny i letni)

Termin rozpoczęcia: 1 października 2010 r.  

Liczba uczestników: 80

Opłaty:     2 800 zł za  semestr.

Dokument ukończenia studiów: Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda  Łazarskiego w Warszawie 

21 powodów by studiować w Łazarskim

21 powodów by studiować w Łazarskim

Płatne staże

Płatne staże dla studentów i absolwentów

Terminarz studiów

Terminarz studiów

Nasi goście i wykładowcy

Thomas Dodd

były ambasador Stanów Zjednoczonych

Jerzy Stępień

były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Anne Corbett, Ph.D.

European Institute,
London School of Economics

Jan Krzysztof Bielecki

były Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Prof. dr hab. Dariusz Rosati

były Minister Spraw Zagranicznych

Aleksander Kwaśniewski

były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Lech Wałęsa

były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Gen prof. Stanisław Koziej

szef BBN

Dr Jarosław Neneman

były Wiceminister Finansów

Haiyan Hua, Ed.D

Harvard Graduate School of Education

Prof. Elise S. Brezis

Bar-Ilan University,
Paris School of Economics

Prof. Josef Brada

Arizona State University

Prof. Gordon Stanley

University of Oxford

Prof. Alan J. DeYoung

University of Kentucky

Jan Truszczyński

Director-General for Education and Culture, European Commission

Prof. Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Test TOEIC

TOEIC - Test on-line

 

CKP

UNIWERSYTETY PARTNERSKIE I AKREDYTACJA

Skrypt gemius

Uczelnia Łazarskiego
Wszystkie prawa zastrzeżone
powered by Edito CMS