This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Back to overviewWydział Medyczny

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO OTRZYMAŁA ZGODĘ NA PROWADZENIE KIERUNKU LEKARSKIEGO

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 marca 2016 roku Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

16 marca br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na prowadzenie kierunku, co oznacza, że Uczelnia spełniła rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i klinicznego. Wniosek Uczelni Łazarskiego o uruchomienie kierunku lekarskiego już  2 lipca 2015 roku otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.