Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i Struktura

dr Mieczysław Błoński

Adiunkt
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Pełnomocnik Dziekana PiA ds. przewodów doktorskich

prof. dr hab. Artur Kuś

Profesor zwyczajny
Prodziekan WPiA ds. jakości kształcenia, Dyrektor Instytutu Prawa i Bezpieczeństwa Energetycznego, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

dr Tomasz Braun

Adiunkt
Przewodniczący Rady Ekspertów Uczelni Łazarskiego

dr Dominika Harasimiuk

Adiunkt
Koordynator Programu Erasmus na WPiA, Dyrektor Programów Obcojęzycznych i Projektów Rozwojowych na WPiA

dr hab. Anna Konert

Profesor nadzwyczajny
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej, dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego

mgr Jacek Kośla

Starszy wykładowca
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

mgr Ewelina Milan

Asystent
Koordynator Studenckiej Poradni Prawnej, Studenckiego Programu Edukacji Prawnej "Prawo na co dzień" Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, tutor w Programie Honorowym Uczelni łazarskiego, Sekretarz w Fundacji Uczelni Łazarskiego