Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejDziekanat WPiA

 

W przerwie wakacyjnej tj. 10.07.2017 - 30.09.2017 dziekanat czynny:

poniedziałek                10.00 - 18.00
wtorek                          10.00 - 16.00
czwartek                      10.00 - 16.00

środa, piątek i sobota - dziekanat NIECZYNNY

Kontakt mailowy pod adresem: dziekanat.pia@lazarski.edu.pl 

 

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH

mgr Jacek Kośla

Dyżury w miesiącu wrześniu pokój 268:

Poniedziałek         14.00 - 16.00

 

Każdy student po złożeniu podania do Dziekana zobowiązany jest dowiedzieć się o decyzji osobiście lub telefonicznie

ODBIÓR DYPLOMÓW W ARCHIWUM UCZELNI

Archiwum - zobacz informacje

UWAGA  Absolwenci/Studenci ostatniego semestru studiów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Absolwenci składają zamówienia na w/w dokumenty w  Dziekanacie WPiA wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na konto Uczelni w wysokości  40 zł (za każdy).

Dokumenty wystawiane są przez Dziekanat WPiA w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, a następnie przekazywane do Archiwum Uczelni.

O możliwości odbioru dokumentów, Archiwum zawiadomi każdego z Państwa oddzielnym mailem.