prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

prof. dr hab. Jacek Hołówka

prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki


Prodziekan Wydziału ds. kształcenia przedklinicznego

prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski


Dziekan Wydziału Medycznego

dr hab. n. med. Damian Gaweł

dr med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk


Prodziekan Wydziału ds. studenckich

dr n. biol. Maria Nowacka-Zawisza

Starszy wykładowca

dr hab. n. biol. Cezary Sempruch

dr n. med. Anna Sułek

mgr Agata Wójcik


Asystent laboratoryjny