5 MAJA 2017 R. ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA KIERUNEK LEKARSKI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 marca 2016 roku Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

16 marca 2016 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na prowadzenie kierunku, co oznacza, że jako uczelnia spełniliśmy rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i klinicznego. Wniosek Uczelni Łazarskiego o uruchomienie kierunku lekarskiego już 2 lipca 2015 roku otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jesteśmy gotowi do przyjęcia studentów na pierwszy rok medycyny i zapewnienia im wysokiego poziomu kształcenia zarówno przedklinicznego, jak i klinicznego, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Limit miejsc na studiach na Wydziale Medycznym w roku akademickim 2017/2018: 60 studentów.

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.