Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
tel: (22) 54 35 559 

Projekty i Publikacje

Międzynarodowa Karta Wartości Humanistycznych w Opiece Zdrowotnej

czerwiec 2017

  • Podczas konferencji „Nowoczesne kształcenie kompetencji komunikacyjnych lekarzy w centrach symulacyjnych” zaprezentowano po raz pierwszy polskie tłumaczenie Międzynarodowej Karty Wartości Humanistycznych w Opiece Zdrowotnej, powstałe z inicjatywy Marii Libury z Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego oraz Katarzyny Jankowskiej z Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Międzynarodowa Karta Wartości Humanistyczny w Opiece Zdrowotnej to inicjatywa Stowarzyszenia International Research Centre for Communication in Healthcare kierowanego przez prof. Elizabeth Rider z Harvard Medical School i Boston Children Hospital. Zrzesza ono naukowców i praktyków na całym świecie, którym bliska jest idea nauczania i ciągłego doskonalenia komunikacji w sferze ochrony zdrowia, opartej na podstawowych wartościach humanistycznych. Wartości te zostały zebrane i opisane w Międzynarodowej Karcie Wartości Humanistycznych w Opiece Zdrowotnej. Podstawowe wartości humanistyczne, na jakich powinna opierać się skuteczna i pełna zrozumienia dla drugiego człowieka opieka zdrowotna, to: empatia, szacunek dla drugiej osoby, zobowiązanie do uczciwego i etycznego działania, dążenie do doskonałości oraz przestrzeganie zasady sprawiedliwości w opiece medycznej. Na stronie Stowarzyszenia można zapoznać się z wersją anglojęzyczną karty i podpisać ją.

Raport: Choroby rzadkie w Polsce. Stan obecny i perspektywy.

styczeń 2016

  • W ramach raportu przedstawiono w poszczególnych rozdziałach następujące zagadnienia: w pierwszym rozdziale - działania Unii Europejskiej w dziedzinie chorób rzadkich, a w kolejnym analizę porównawczą rozwiązań dla tej grupy schorzeń w wybranych krajach UE. Ze względu na kompleksowość problematyki, osobny rozdział poświęcony został lekom stosowanym w chorobach rzadkich, w tym lekom sierocym i mechanizmom ich refundacji. Następnie przedstawione zostały wyniki badania ankietowego wśród pacjentów z chorobami rzadkimi i ich opiekunów. Raport wieńczą wnioski i rekomendacje dalszych działań.

Konferencja: Choroby rzadkie w Polsce 2015

12 stycznia 2016

Więcej informacji TUTAJ.

Projekt: Konstruktywni. Zdrowi - Aktywni - Konstruktywni

Projekt ma na celu utrzymanie zdolności do pracy osób dotkniętych chorobami przewlekłymi, szczególnie chorobami zapalnymi uwarunkowanymi immunologicznie, w skrócie określanymi mianem IMID (ang. immune-mediated inflammatory diseases).
Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się. Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego jest partnerem przedsięwzięcia. Więcej informacji TUTAJ.

Konferencja: Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem

7 października 2013

Konstruktywni. Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy.

  • Niniejszy raport stanowi podsumowanie dwóch lat pracy nad projektem Konstruktywni. W jego ramach przygotowano pięć ekspertyz, z których każda stanowi odrębną całość. Dla przybliżenia i ułatwienia dostępu do zasadniczych treści sporządzono podsumowanie, zamieszczone jako rozdział pierwszy raportu. Wypracowane w ramach projektu propozycje są dobrym punktem wyjścia do stworzenia nowych rozwiązań systemowych, które doprowadzą do zmniejszenia wykluczenia społecznego oraz zawodowego osób dotkniętych chorobami przewlekłymi. Działania te powinny przełożyć się na zapewnienie większej stabilności rynku pracy, a co za tym idzie - warunków do długofalowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Maria Libura, Agnieszka Libura i Paweł Bechler z Uczelni Łazarskiego są autorami rozdziału VI: Obraz niezakaźnych chorób przewlekłych w dyskursie potocznym i prasowym na przykładzie chorób reumatycznych i łuszczycy.