Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonferencja "Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna."

Data: 12 maja 2017r.

Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego

 

Program:

Aksjologia upadłości konsumenckiej

 

9.30 - 11.45 (moderator dr hab. Anna Hrycaj prof. nadz. Uczelni Łazarskiego)

1.     Analiza aksjologicznych podstaw upadłości konsumenckiej 

(dr hab. Anna Hrycaj  prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego)

2.     Dopuszczalność pozbawienia własności w świetle gwarancji konstytucyjnych

(sędzia Jerzy Stępień)

3.     Treść i zakres zastosowania zasady humanitaryzmu

(mgr Michał Hajduk, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego)

4.     Cele postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osoby fizycznej w kontekście planowanych zmian przepisów o upadłości konsumenckiej

(dr Marek Porzycki, Uniwersytet Jagielloński)

 

11.45- 12.15 przerwa na kawę

 

Wykładnia funkcjonalna przepisów regulujących upadłość konsumencką w zakresie zaspokojenia wierzycieli i umorzenia zobowiązań upadłego

 

12.15- 14.15   (moderator dr Patryk Filipiak)

1.     Zasady i zakres zaspokojenia wierzycieli w przypadku upadłości  konsumenckiej 

(dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr)

2.     Upadłość konsumencka czy upadłość przedsiębiorcy-uwagi na tle art. 8 i 9 Prawa upadłościowego 

(dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG)

3.     Charakter prawny planu spłaty

(mgr Agnieszka Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Prawa i Ubezpieczeń)

4.     Zakres i skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej

(dr Patryk Filipiak)

 

14.15-15.00 przerwa na lunch

 

Ekonomiczne i społeczne otoczenie upadłości konsumenckiej

 

15.00 – 16.00  (moderator dr hab. Anna Hrycaj prof. nadz. Uczelni Łazarskiego)

 

1.     Znaczenie upadłości konsumenckiej dla rozwoju gospodarczego

2.     Upadłość konsumencka z perspektywy dłużnika – badania ankietowe dłużników w zakresie oceny przyjazności procedury upadłościowej oraz relacji z organami postępowania

(mgr Piotr Paweł Wydrzyński, mgr Monika Siofer, mgr Michał Hajduk, mgr Piotr Wujec IPUiR, Uczelnia Łazarskiego)

3.     Analiza obciążenia sądów upadłościowych sprawami upadłości konsumenckiej w latach 2015 i 2016 – badania statystyczne

(mgr Monika Malinowska-Przybylska, mgr Michał Hajduk, mgr Jakub Majewski, mgr Karolina Nowacka, doktoranci IPUiR, Uczelnia Łazarskiego)

 

Projektowane zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej

 

16.00 – 17.30 (moderator dr hab. Anna Hrycaj prof. nadz. Uczelni Łazarskiego)

 

1.     Przedstawienie projektowanych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej (członkowie Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej powołanego przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2016 r.

2.     Dyskusja

 

Opłaty:

  • dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów I i II stopnia Uczelni Łazarskiego oraz innych uczelni – 50zł
  • dla sędziów, asystentów sędziów oraz referendarzy – 50zł
  • dla studentów studiów podyplomowych, absolwentów Uczelni Łazarskiego, w tym również dla absolwentów studiów podyplomowych – 130zł,
  • dla pozostałych osób – 300zł

Dane do przelewu:

66 2490 0005 0000 4600 8369 2487

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

 

Informacje i rejestracja:

Informacje i rejestracja: Maciej Zajkowski, Jakub Majewski ipuir@lazarski.edu.pl