Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejCentrum Technologii Blockchain

English site: http://blockchaintechnology.center 


Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej jednostka badawczo-edukacyjna zajmująca się technologią blockchain. Działalność Centrum została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Misją Centrum jest dostarczenie powstającemu rynkowi potrzebnej mu wiedzy na temat technologii blockchain.

 

Cele

Stworzenie interdyscyplinarnej, dominującej w kraju (i jednej z wiodących w Europie) jednostki badawczej i edukacyjnej, zajmującej się technologią blockchain. Centrum powinno w ciągu 2-3 lat uzyskać zdolność do pozyskiwania grantów badawczych (unijnych i krajowych) oraz do dostarczania rynkowi – dopasowanej do jego potrzeb – szerokiej oferty edukacyjnej.

 

Tematyka działalności

Tematyka podejmowana przez Centrum – zgodnie z dotychczas podejmowanymi pracami w tym zakresie na świecie i w Polsce – jest interdyscyplinarna i wykracza poza tradycyjne granice dyscyplin naukowych. Przewidziane jest prowadzenie działalności w czterech grupach tematów.

  

Prawo i regulacje:

 • ochrona praw konsumenta cyfrowego, identyfikacja tożsamości,
 • nowe trendy w zakresie regulacji sektora FinTech,
 • bariery zastosowań technologii blockchain i sposoby ich eliminacji,
 • prawo inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych organizacji autonomicznych.

Ekonomia i finanse:

 • wpływ kryptowalut na rynki finansowe i innowacyjność, 
 • zachowania agentów („kryptoekonomia”),
 • polityka innowacyjna w zakresie technologii blockchain i kryptowalut,
 • rynki kryptowalutowe,
 • strategie inwestowania na rynkach kryptowalutowych.

Technologie informacyjne:

 • architektura blockchainów,
 • pilotażowe wdrożenia technologii,
 • inteligentne umowy i organizacje,
 • programowanie blockchainów,
 • zarządzanie projektami blockchainowymi.

Bezpieczeństwo:

 • zabezpieczenie rejestrów publicznych,
 • zabezpieczenie infrastruktury krytycznej,
 • zabezpieczenie konsumentów (w tym IoT),
 • kryptografia technologii blockchain,
 • przestępczość kryptowalutowa.

 

Patronaty i współpraca

Centrum działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Jest jedyną jednostką w kraju, która uzyskała takiego rodzaju uznanie. 

Centrum współpracuje m.in. z:

 

Zespół

Dyrektor Centrum

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech - Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, lider biznesowy Strumienia "Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe", członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain

Doradca

Victor Krasovsky, absolwent Uczelni Łazarskiego.

 

Członkowie Centrum

Nawiązując do doświadczeń anglosaskich, członkowie Centrum to pracownicy Uczelni Łazarskiego, innych uczelni wyższych, a także przedstawiciele biznesu. 

  

Prawo i regulacje:

 • dr hab. Konrad Zacharzewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego)
 • dr Paweł Opitek - Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze
 • mec. Justyna Matuszak-Leśny, LL.M. - Uczelnia Łazarskiego, e/s/b Rechtsanwälte

Biznes, ekonomia i finanse:

 • dr hab. Michał Polasik - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Katedra Zarządzania Finansami)
 • dr Grzegorz Sobiecki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji)
 • dr Mirosława Żurek - Uczelnia Łazarskiego, Polski Akcelerator Technologii Blockchain
 • Tomasz Kibil - Dyrektor doradztwa technologicznego EY; Blockchain Leader

Technologie informacyjne:

 • dr Bartosz Kiepuszewski - Business Management Software
 • dr Leszek Rychlewski - prezes BioInfoBank Institute oraz Polski Akcelerator Technologii Blockchain
 • dr inż. Jacek Wytrębowicz - Politechnika Warszawska (Instytut Informatyki)
 • Lech Wilczyński - prezes InPay S.A.

Bezpieczeństwo:

 • prof. PAN dr hab. Marian Srebrny - Polska Akademia Nauk (Instytut Podstaw Informatyki)
 • prof. UW dr hab. Stefan Dziembowski - Uniwersytet Warszawski (Instytut Informatyki - Grupa Kryptologii i Bezpieczeństwa Danych)
 • dr Paweł Opitek - Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze


Zapraszamy do współpracy naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji publicznej zainteresowanych interdyscyplinarnymi zagadnieniami technologii blockchain i jej zastosowaniami. Prosimy o kontakt (wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia współpracy).

 

Stażyści

 • Levan Asanidze - UŁa, II rok studiów licencjackich, Business Economics, Double Degree
 • Konrad Brzeziński - e-biznes, studia magisterskie SGH; absolwent studiów licencjackich UŁa
 • Jarosław Kosyra - UŁa, studia licencjackie na kierunku Ekonomia 
 • Andrei Klimovich - absolwent Uczelni Łazarskiego, student Akademii Leona Koźmińskiego 
 • Jakub Piwko - e-biznes, studia magisterskie SGH
 • Łukasz Wiśniewski - Finanse i Rachunkowość, studia magisterskie SGH
 • Kamil Jaczewski - Big Data, studia magisterskie SGH
 • Judyta Rykowska - V rok prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dominik Stawiński - informatyka, Uniwersytet Warszawski 

 

Działalność

Konferencje naukowe

 

Seminaria

 1. Seminarium pt. "Bitcoin waluta przyszłości", Uczelnia Łazarskiego, 16 grudnia 2016 r.; patronat - Polskie Stowarzyszenie Bitcoin; prelegenci: Krzysztof Piech (Uczelnia Łazarskiego), Filip Pawczyński (Polskie Stowarzyszenie Bitcoin), Stanisław Wołoch (Quark), Maksymilian Yuryevsky (Bloomberg LP, Londyn), Lech Wilczyński (InPay S.A.), Jacek Czarnecki (kancelaria Wardyński i Wspólnicy).
 2. Seminarium z udziałem Pana Giorgi Vashandze pt. From Bureaucracy to Marketplace under 4th Industrial Revolution m.in. na temat blockchain, 7 marca 2017 r., Uczelnia Łazarskiego, godz. 13.15-15.00
 3. Seminarium pt. "Blockchain: Beyond Token Exchange" (w j. angielskim) z prof. Markiem Laskowskim, współzałożycielem the Blockchain Lab @ York University, Uczelnia Łazarskiego, 24 marca, sala 861, godz. 15.30-17.00
 4. Seminarium pt. "Bezpieczeństwo technologii blockchain", 11 kwietnia 2017 r., Uczelnia Łazarskiego, godz. 18.00-20.00, sala 146 (współorganizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Mazowiecki); dostępne są relacje tekstowe i video

 

Spotkania i prezentacje

 • Spotkanie dyrektora Centrum i b. wiceministra z Gruzji Georgi Vashandze z wiceministrem cyfryzacji Karolem Okońskim, Ministerstwo Cyfryzacji, 7 marca 2017 r.
 • Spotkanie dyrektora Centrum z Komitetem Sterującym programu "Od papierowej do cyfrowej Polski", Ministerstwo Cyfryzacji, 27 marca
 • Prowadzenie przez dyrektora Centrum dwóch spotkań z przedstawicielami giełd i kantorów kryptowalutowych oraz z instytucjami publicznymi na temat "Kanonu dobrych praktyk", Ministerstwo Cyfryzacji, 29 marca (udział w nich również innych członków Centrum)
 • Prezentacja Centrum przez Victora Krasovsky'ego w trakcie spotkania z serii Warsaw Block, Warsaw Spire, 30 marca
 • Udział dyrektora Centrum i członka Centrum dr. P. Opiteka w II Polskim Forum Cyberbezpieczeństwa, PGE Narodowy, 6 kwietnia
 • Spotkanie dyrektora Centrum z CTO Ministerstwa Cyfryzacji panem Arkadiuszem Szczebiotem, Ministerstwo Cyfryzacji, 14 kwietnia
 • Prezentacja Dyrektora Centrum pt. "Potencjał technologii blockchain do wykorzystania w projektach związanych z eID", Strumień Cyfrowa Tożsamość, Krajowa Izba Rozliczeniowa, 14 kwietnia
 • Spotkanie Dyrektora Centrum z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Dyrektoriat Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) nt. polityki innowacyjnej w Polsce, Uczelnia Łazarskiego, 24 kwietnia, godz. 14.00
 • Prezentacja Dyrektora Centrum pt. "Technologia blockchain - rewolucja czy marketing?" w trakcie konferencji CIONET Polska, Bank Landaua (Warszawa), 26 kwietnia
 • Prezentacja Dyrektora Centrum pt. "Perspektywy rozwoju technologii blockchain”, Politechnika Warszawska - Instytut Informatyki, 10 maja
 • Prezentacja Dyrektora Centrum pt. „Strumień Blockchain i Kryptowaluty – podsumowanie pierwszego roku działalności”, IV Digital Money & Blockchain Forum, 1 czerwca 2017 r., Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
 • Wystąpienie doradcy Centrum Victora Krasovsky'ego pt. "Blockchain i pokolenie milenialsów" w trakcie konferencji #DigitalFintechCareers #DisruptionBankingHR #FutureBankingCareers”, 2 czerwca, Warsaw Spire
 • Prezentacja Dyrektora Centrum pt. "Wybrane możliwości zastosowania technologii blockchain w Polsce", 21. Konferencja "Miasta w Internecie", Europejskie Centrum Solidarności - Gdańsk, 29 czerwca

 

Media

 

Artykuły i opracowania eksperckie

 1. Technologia Blockchain - krótkie wprowadzenie - Krzysztof Piech
 2. Co powinniśmy wiedzieć o blockchain? - Paulina Lejnert, Krzysztof Piech
 3. Wykorzystanie blockchain przez rząd estoński - Paulina Zyga, Krzysztof Piech
 4. "Blockchain" czy "Bitcoin blockchain" - Lech Wilczyński
 5. Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut (PDF) - Krzysztof Piech (red.)
 6. Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych (PDF) - Konrad Zacharzewski (red.)
 7. Konsorcja i rady blockchain na świecie (PDF) - Krzysztof Piech, Magdalena Garstka
 8. Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce (PDF) - Konrad Zacharzewski, Lech Wilczyński, Krzysztof Piech
 9. Możliwe zastosowania technologii blockchain w bankach - Oleksandr Korniienko
 10. Rozłamy w sieciach blockchain - Ewelina Lendzion-Stachera
 11. Blockchain a instytucje publiczne - Anna Romanowska
 12. Cyfrowe waluty wydawane przez bank centralny - Jan Staniewicz, Jakub Piwko
 13. Co to jest blockchain i jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia ekonomii? - Ewelina Deptuła
 14. Blockchain i jego wpływ na otoczenie - Dawid Pawulski
 15. Rozwój rynku kryptowalut na świecie - Anna Romanowska
 16. Blockchain jako rewolucja technologiczna i jej zastosowanie przez rządy krajów - Edyta Jajeśniak
 17. Co to są bitcoin, Peercoin i Litecoin? - podstawy wiedzy - Jolanta Lenarczyk
 18. Analiza wybranych giełd kryptowalutowych na świecie - Radosław Bielecki 
 19. Przegląd kilku wybranych giełd kryptowalutowych - Uladzimir Azarko, Uladzislau Yakauleu
 20. Analiza wybranych giełd kryptowalutowych - Adrianna Adamowicz, Maciej Zacharski
 21. Initial Coin Offering – aspekty prawne w wybranych krajach - Judyta Anna Rykowska