Materiały dostępne są w postaci książek, czasopism drukowanych, czasopism i książek elektronicznych oraz baz danych. Do dyspozycji czytelników jest 100 miejsc, 40 stanowisk komputerowych z Internetem, 
Czytelnia ze stałym księgozbiorem prezencyjnym i aktualnym rocznikiem czasopism bieżących, Wypożyczalnia.

HH 
dr Henryk Hollender, dyrektor      
h.hollender@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 392

EK
Ewa Komendowska
e.komendowska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 450

UM
Urszula Marczak
u.marczak@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

SN
mgr Swietłana Nesterowa
s.nesterowa@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

APB
mgr Anna Pietrzak-Borowska
a.pietrzak@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 450

MR
mgr Małgorzata Rek
m.rek@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

mgr Kamila Wosińska (urlop)

AZ
mgr Anna Zielińska
a.zielinska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

Podstawowe informacje, obsługa użytkowników, wypożyczenia

 

 

EK

 

UM

SN

APB

MR

 

Szkolenie użytkowników informacji

 

HH

 

 

 

 

 

 

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna 

 

HH

 

 

 

 

 

 

 

Monity i koordynacja kontroli zwrotów wypożyczonych materiałów

 

 

 

 

UM

 

 

 

 

Prenumerata czasopism

HH

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerata baz danych (zawartość, użytkowanie, umowy i koszty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbieranie dezyderatów i informacji o lekturach

 

 

 

 

UM

 

 

 

 

Dobór danych bibliometrycznych dla celów ewaluacji i parametryzacji

 

HH

 

 

 

 

 

 

AZ

Dane o publikacjach pracowników afiliowanych w Uczelni

 

 

 

 

 

 

 

MR

 

Katalogowanie i współkatalogowanie 

 

 

 

 

 

 

MR

AZ


Bibliotekarz systemowy

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Budżet, dokumenty finansowe, kontrola budżetu i sprawozdawczość finansowa

 

HH

 

 

UM

 

 

 

 

Gromadzenie materiałów importowanych 

 

HH

 

 

 

 

 

 

 

Gromadzenie materiałów polskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogowanie: koordynacja, kontakty z Centrum NUKAT, dane dla POL-on i PBN

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Katalogowanie prac dyplomowych 

 

 

 

 

UM

SN

APB

 

 

Kontakty z Administracją

 

 

 

 

 

 

APB

 

 

Kontakty z Centrum Komputerowym

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Kontakty z Działem Marketingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media społecznościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka nad stażystami i studentami-asystentami

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Punkt biblioteczny (Mokotów)

 

 

EK

 

 

 

APB

 

 

Redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej

 

HH

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor stron www Biblioteki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor stron www Oficyny Wydawniczej; publikacje elektroniczne

 

 

EK

 

 

 

 

 

 

Redaktor prowadzący: czasopisma

 

 

 

 

 

 

APB

 

 

Redaktor prowadzący: książki  

 

 

EK

 

 

 

 

 

 

Rejestracja zamówień, inwentaryzacja nabytków, finansowanie nabytków z badań statutowych

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Sekretarz Oficyny Wydawniczej

 

 

 

 

 

 

APB

 

 

Słowa kluczowe i klasyfikacja

HH

 

 

 

 

APB

 

AZ

Wymiana wydawnictw z bibliotekami

 

 

 

 

UM

 

 

 

 

ZARYS KLASYFIKACJI BIBLIOTEKI KONGRESU

A

DZIEŁA TREŚCI OGÓLNEJ

B

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. RELIGIA

C

NAUKI POMOCNICZE HISTORII

D

HISTORIA ŚWIATA

E-F

HISTORIA AMERYK

G

GEOGRAFIA. ANTROPOLOGIA. REKREACJA

H

NAUKI SPOŁECZNE

J

NAUKI POLITYCZNE

K

PRAWO

L

OŚWIATA

M

MUZYKA

N

SZTUKI PIĘKNE

P

JĘZYK I LITERATURA

Q

NAUKA

R

MEDYCYNA

S

ROLNICTWO

T

TECHNIKA

U-V

NAUKI WOJSKOWE. NAUKI MORSKIE

Z

BIBLIOGRAFIA. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA

Biblioteka Uczelni Łazarskiego od grudnia 2012 r. czynnie uczestniczy we współkatalogowaniu książek, czasopism i innych materiałów. W katalogu centralnym NUKAT znajdziesz wszystkie nowe nabytki Uczelni Łazarskiego, także takie, których nie ma żadna inna biblioteka w Polsce.

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Możliwości wykorzystania materiałów Biblioteki Uczelni Łazarskiego
O ile nie jest to zaznaczone inaczej, zawartość zakładki Biblioteka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Uczelni Łazarskiego.

Domena Publiczna

Materiały oznaczone jako Domena Publiczna mogą być pobierane, przesyłane i przetwarzane bez ograniczeń oraz bez uznania autorstwa.